Bønn

Bønn er klosterlivets pulsslag.

I bønn lærer Kristus oss å elske.

 

Bønn åpner oss for Gud,

viser oss hvem vi er,

åpner oss for verden.

 

Bønn lærer oss Guds storhet

og vår litenhet

Bønn nærer vår lengsel,

gir mening og sammenheng.

Jesus Kristus

Jesus  Kristus er vår tro og vårt håp.

Han led for oss, spikret til korset,

døde for våre synder og vårt svik,

ble gravlagt,  og sto opp tredje dag.

Han gir oss mening, liv og kraft,

styrker oss i motgang og smerte,

og gir oss håp.