Salmekveld

Året før koronaen forandret hverdagen, hadde vi en salmekveld sammen med Frosta menighet på kvelden Kristi Himmelfartsdag. Det var organist Odd Hallvor Moen som gledet seg over å oppdage at vi synger mange av de samme salmene. Salmekvelden valgte vi salmer som står både i den katolske og den lutherske salmeboken. Kirken var full av mennesker i alle aldre, og alle sang. Vi tenkte å gjenta dette hvert år, og prøvde da restriksjonene ble noe lettet, men det måtte være ute i klosterruinen, og jevnt høljregn fristet få til å komme, så få at vi kunne flytte inn i fjøset på Klostergården.


Nå gleder vi oss til endelig å kunne gjenta denne begivenheten, og inviterer alle som vil synge eller lytte til en times felles salmesang fra kl.18 i klosterkirken. Alle er også velkommen til vår vesper kl.17.30 og kompletoriet som følger rett etter salmekvelden.

Odd Halvor Moen vil binde sammen med å fortelle litt om hva vi synger og om forfatter eller komponist. Jorunn Sterten og Hans Melhus medvirker, og muligens flere på instrumenter og med sang.

Velkommen til pinsesang!
Viktig besøk i klosteret


5. mai hadde vi besøk av vår nyvalgte generalabbed fra Nederland, abbed Bernardus Peters, som ble valgt på generalkapitlet i januar-februar i år. Det var den første mulighet for generalkapitlet å samles siden korona-nedstengningene. Abbed Bernardus er som generalabbed fast visitas-abbed for ordenens moderkloster, Cïteaux, og visitasen der var noe av det første han gjorde da han tiltrådte sin nye stilling som vår ordens øverste leder.

Munkeby Mariakloster tilhører Cîteaux, så abbed Bernardus kom også dit på visitas, og da kom han også en hel dag til Tautra sammen med sin sekretær, pater Rafael,

for å bli kjent med oss. Det var for oss et viktig, gledelig og inspirerende besøk.