Vår nye novise: søster Agnes

Mandag 11. juli, på høytiden for St. Benedikt, grunnleggeren av benediktinsk klosterliv, som vi lever på Tautra, ble Pham Thi Xa Phuong    

ikledt drakten som cicterciensernovise og tatt opp som medlem i vår orden. Hun hadde valgt å få et nytt navn som ordenssøster, så det var med spenning vi hørte priorinne Gilchrist si: Kjære søster Agnes!


Søster Agnes kommer fra Vietnam, men har bodd i Norge i fire år, og snakker flytende norsk. Det var en særlig glede for oss, hennes nye søstre og kapellanen vår, pater Anthony, å høre henne synge på vietnamesisk Lay Dúc Vua cua lòng con

oversatt til: Herre, min Gud, mitt hjertes konge.


Søster Agnes hadde valgt det avsluttende kapittel i St. Benedikts regel, kapittel 72, som lesning til ikledningsseremonien i kapittelsalen:


Likesom det finnes en bitter og ond iver som skiller en fra Gud og fører til helvete, finnes det også en god iver som skiller en fra lastene og fører til Gud og det evige liv. Dette er den iver som munkene skal dyrke med brennende kjærlighet.

Søster Maria Rafael har avlagt sine første løfter

Fredag 3. juni avla sr. Maria Rafael Bartlett OCSO sine første klosterløfter i vår kommunitet. Inntil hun avlegger høytidelige løfter for livstid, er det løfter for ett år ad gangen.

Sr. Maria Rafael (fra England) hadde valgt Jesu hjertefest til løfteavleggelsen, en dag da Jesu dype kjærlighet til oss, og hvordan han ga sitt liv for oss på korset, står i sentrum.

Løfteavleggelsen foregikk i klosterets kapittelsal.

- Hva ber du om? spurte priorinnen.

- Guds og ordenens miskunn.

- Gud være lovet!

I lesningen fra prologen til Benedikts klosterregel, het det blant annet: Selv om det er rimelig grunn til å kreve litt strenghet for å utrydde feil og bevare kjærligheten, bli ikke skremt, så du med en gang flykter fra frelsens vei, for den må være smal i begynnelsen. Men når vi i troen fortsetter på denne omvendelsens vei, vil hjertet utvide seg, og så løper vi fylt av den kjærlighetens sødme som ikke kan uttrykkes i ord, på Guds buds vei.


Etter eksaminasjon av priorinne Gilchrist Lavigne, leste sr. Maria Rafael sine løfter:

Jeg, søster Maria rafael Bartlett, lover stabilitet, troskap i klosterlivet og lydeighet for ett år i overenstemmelse med vår hellige far Benedikts regel. Jeg gjør dette foran Gud og alle hans hellige, i Tautra Mariakloster i Cistercienserordenen av den strenge observans, reist til åre for den velsignete jomfru Maria, Guds mor, og i nærvær av moder Gilchrist, priorinne i dette klosteret.