Ny priorinne

Sr. Brigitte Pinot ble torsdag 5. april 2018 valgt til ny priorinne for Tautra Mariakloster. Sr. Brigitte er fransk, og var 35 år nonne i et av våre klostre i Belgia. Hun kom til Tautra i juni 2015, og avla høytidelig løfte om stabilitet på Tautra 2. pinsedag 2017 (Se bilder og beretning lenger nede på siden.)


Sr. Brigitte var nestleder og husmor i klosteret da hun ble valgt. Hun er også kunstner og maler silkeskjerf som selges i klosterets butikk. Hun er nå valgt til leder for klosteret for seks år, og etterfølger sr. Gilchrist Lavigne, som avsluttet sin periode som leder dagen før valget.


Det er nå ni søstre i høytidelige løfter i Tautra Mariakloster. Disse utgjør konventkapitlet. Det er konventkapitlet som velger priorinne med hemmelig valg, og priorinnen velges med simpelt flertall. Abbed Daniel Van Santvoort fra Caldey Abbey i Wales, er klosterets delegerte naboabbed, og ledet valget. 

Da resultatet var klart, og sr. Brigitte hadde hadde gitt sitt ja, ble  valget bekreftet av generalabbed Eamon Fitzgerald. De fem søstrene som ikke har avlagt høytidelige løfter ennå, ble så kalt inn til kapittelsalen.

Abbed Daniel innsatte sr. Brigitte som priorinne, og hun avla sin troskapsed.

Alle søstrene som har avlagt løfter, knelte en etter en foran den nyvalgte priorinnen, og lovet sin lydighet til henne og alle hennes lovlige etterfølgere, og novisene gratulerte.

Deretter gikk alle til kirken for å synge lovsang til Gud og be en takkebønn. Etter middagsbønnen var det festmåltid.

Et år med vekst

2017 ble et år med vekst på mange plan i Tautra Mariakloster. Kommuniteten økte fra 8 til 9 søstre i konventkapitlet, det vil si at vi nå er 9 søstre med stabilitet på Tautra. Antall søstre i første løfter økte fra 1 til 2, og vi fikk en ny novise. I alt er vi nå 14 søstre og en kapellan. 
Med flere kvinner som ba om å få prøve ut om de har klosterkall, skjønte vi at vi må utvide klosteret, som er beregnet til 16 søstre. I juli ankom 8 nye korstoler, så vi har plass til flere i kirken. Dessuten har vi engasjert arkitekt Runa Bjørke og planlegger utbygging av klosteret for å få flere soverom og en avdeling for eldre og syke. 


Søster Marie Anne Siemenski fra Frankrike (på bildet) ble ikledt cistercienserdrakten 8. desember, på høytiden for Marias ubesmittete unnfangelse. Like etter nyttår begynte hun på norskkurs i Levanger, og da snøen kom, spente hun på seg langrennsski for å prøve en etterlengtet norsk sport.


 

Tautra inntil døden

2. pinsedag, 5. juni, skiftet sr. Brigitte Pinot sitt stabilitetsløfte til Tautra, og avla høytidelig løfte om å leve klosterlivet stabilt i vår kommunitet inntil døden. Sr. Brigitte hadde 35 år bak seg i  vårt kloster Clairefontaine, i Belgia før hun kom til Tautra i 2015. 2. pinsedag 2017 knyttet hun seg for alltid  til det norske klosteret. Til den høytidelige feiringen kom hennes overordnete i Belgia, abbedisse Rebecca  og sr. Christine.  (Klosteret Clairefontaine blir nå nedlagt.) Sr. Brigittes mor, tante, bror og svigerinne kom reisende for anledningen, til sr. Brigittes store overraskelse, da vi hadde klart å holde på hemmeligheten. Våre brødre fra Munkeby var selvskrevne gjester.

Konsert med Nidaros Domkor 

Onsdag 21. mars kl.19 inviterte Nidaros Domkor til fri konsert i klosteret vårt. Det var en ren Maria-konsert som speilet gleden i Maria budskapsdag og fortvilelsen på langfredag gjennom et bejublende Magnificat fra Claudio Monteverdis Mariavesper, motetter av Sven Eric Bäck og Domenico Scarlattis Stabat mater. 

Konserten ble holdt i Nidarosdomen dagen før, 20. mars, og gjentatt hos oss dagen etter. Det ble en stor opplevelse for oss nonner og alle som hadde funnet veien til kirken den kvelden.


En hjertelig takk til Nidaros domkor!:

Karen Haugom Olsen, korets dirigent,

Judith Pacquier som spilte zinke,

Martin Wåhlberg som spilte barollcello og

Magne H Dragen som spilte orgel.

Konserten ble avsluttet med nonnenes siste bønn, kompletorium, prosesjon og velsignelse.


Søster Renata har avlagt sine første løfter

St. Hansdagen 24. juni avla søster Renata Iwona Maria Dabrowska sine første løfter etter fullført to års novisiat.

Løfteavleggelsen foregikk i klosterets kapittelsal.

- Hva ber du om? spurte priorinne Gilchrist.

- Guds og ordenens miskunn, svarte sr. Renata.

- Gud være lovet! istemte alle søstrene.

Søster Renata hadde valgt lesning fra kapittel 72 i Benedikts regel, der det blant annet heter:

- Den gode iver er den iver som munkene skal dyrke med glødende kjærlighet. De skal overgå hverandre i gjensidig aktelse, og holde ut hverandres kroppslige og moralske svakheter med den største tålmodighet. De skal kappes om å adlyde hverandre...


Etter eksaminasjon av priorinne Gilchrist Lavigne, der hun forsikrer seg om alvoret i novisens forsett, leste sr. Renata sine løfter:


Jeg, søster Renata Iwona Maria Dabrowska, lover stabilitet, troskap i klosterlivet og lydighet for ett år i overenstemmelse med vår hellige far Benedikts regel. Jeg gjør dette foran Gud og alle hans hellige, i Tautra Mariakloster i Cistercienserordenen av den strenge observans, reist til ære for den velsignete jomfru Maria, Guds mor, og i nærvær av moder Gilchrist, priorinne i dette klosteret.


Etter at hun hadde underskrevet dokumentet og gitt det til sr. Gilchrist, ba priorinnen denne bønnen:

- Gud, du som oppflammet i din tjenerinne, vår søster Renata, lengselen etter det evige liv, rens henne og utgyt over henne utholdenhetens nåde, så hun i tillit til din nådes hjelp kan oppfylle sine løfter og oppnå det du i din vilje har lovet dem som holder ut i din tjeneste. Ved Jesus Kristus, vår Herre.


Deretter ble sr. Renata ikledt det svarte skapularet og lærbeltet som tegn på at hun nå ikke lenger følger sin egenvilje, men er bundet av klosterregelen slik den leves på Tautra.

Den polske sangen Barka avsluttet høytideligheten i kapittelsalen.