Sr. Marie Annes første løfter


2. søndag i advent, 8. desember, avla søster Marie Anne Sieminski klosterløfter for ett år i Tautra Mariakloster, etter å ha fullført 2 års novisiat hos oss. Sr. Anne vokste opp i Nord-Frankrike. Hun fikk en kjærlighet til Norge da hun bodde et halvt år på Lillestrøm som forsker. 

Priorinne sr. Brigitte knyttet i sin tale til sr. Anne forbindelsen mellom søndagens evangelium og løfteavleggelsen:

- Johannes hadde på seg en kappe av kamelhår. Anne, du skal få et svart skapular nå. Johannes hadde et lærbelte om livet. Anne, du får også et lærbelte i dag.
Johannes levde et liv med forsakelse sentrert om Skriften og omvendelsens nåde.

I eksemplet med Jomfru Maria, hvis ubesmittede unnfangelse vi skal feire i morgen, vil du være under skyggen av den Hellige Ånd og den håndskrevne signaturen på løftedokumentet vil være uttrykket for ditt "Fiat! ".
"Fiat!» Det må du nå gjenta hver dag. "Fiat!» For å klare de dagene når du blir bedt om umulige ting. (RB 68)
Gud tenker ikke på menneskelig vis. Det vi anser som et umulig oppdrag er ikke umulig for ham. Hans pedagogikk skåner oss heller ikke: Når Gud elsker, setter han oss på prøve.

Sr. Brigitte henviste til Benedikts regel om lydighet i vanskelige ting. Da er det en hjelp å høre Marias, Jesu mors ord: "Det han sier til dere, skal dere gjøre!", og en kan svare lykkelig, ydmykt og ganske enkelt, ved å sette sin lit til Guds hjelp:
 - Uten denne tilliten, kjære søster Anne, mister både livet og det åndelige livet sin opprinnelige smak. 
Med andre ord: rykk opp frykten din, la Herren krysse livet ditt, stol på ham, for han kjenner veien! Han kjenner din reiserute, Anne så vel som kommunitetens reiserute: Han er veien, sannheten og livet!
 I dag, Anne, forplikter du deg til klosterløfter for å fortsette din reise på evangeliets stier og Benedikts Regel.


Sr. Anne og vår priorinne, sr. Brigitte

Sr. Rafael og sr. Anne

Peter Halldorf på Tautra

Fredag 15. november kom den kjente svenske pastor, forfatter og retreatleder Peter Halldorf til Tautra Mariakloster. Han holdt  foredrag om den Hellige Ånd i det personlige liv for den enkelte kristne, med utgangspunkt i inkarnasjonen.

Både søstre, volontører og andre besøkende satt fjetret en hel klokketime, sterkt betatt og inspirert av Peter Halldorfs evne til å formidle kristen tro.

Lørdagen holdt han foredrag i Stjørdal Misjonskirke om profeten Jeremia, med utgangspunkt i sin bok om profeten, Fuglene synger ikke lenger, som er utgitt på norsk. Hva var Jeremias betydning i hans samtid, og hvilken betydning har han for oss idag?

Foredraget var en del av "Tørsten gir lys - en dag for det indre liv" arrangert av Stjørdal økumeniske komité.

Før han prekte i Værnes kirke på søndagen, møtte han vår kommunitet og fortalte om fremveksten av den ekumeniske kommuniteten Bjärka-Säby

som han har ledet i mange år. 

Vi ser frem til å ta imot Peter Halldorf på nytt.


Sr. Anne ber om Guds og ordenens miskunn.

Sr. Anne underskriver dokumentet der hun lover for ett år stabilitet, lydighet og troskap mot klosterlivet i Tautra Mariakloster. 

Det hvite skapularet (forkleet) er byttet med et svart. Nå mottar hun av priorinnenet lærbelte som tegn på den lydighet hun har bundet seg til.

Sr. Agnes og sr. Anne bærer frem brød og vin.

Våre fire søstre i utdanning, fra venstre sr. Anne, sr. Agnes, sr. Renata og sr. Rafael.

Sr. Anne med sr. Lisbeth, novisemesteren som har veiledet sr. Anne frem til første løfter.

Ski og bibel er gaver som kommer godt med i klosterlivet.