To søstre har avlagt sine første løfter


Etter at søster har underskrevet dokumentet med løftene, ber priorinne Brigitte denne bønnen:

- Gud, du som oppflammet i din tjenerinne, vår søster (Elia/ Agnes) lengselen etter det evige liv, rens henne og utgyt over henne utholdenhetens nåde, så hun i tillit til din nådes hjelp kan oppfylle sine løfter og oppnå det du i din vilje har lovet dem som holder ut i din tjeneste. Ved Jesus Kristus, vår Herre.


Sr. Agnes kommer fra Vietnam, og sang en vakker vietnamesisk salme på folketone for oss etter løfteavleggelsen. Hun valgte et ord fra profeten Jesaja for dagen: Fordi du er dyrebar i mine øyne, aktet høyt og elsket av meg.


I sin tale til sr. Agnes, viste priorinnen, sr. Brigitte til hvordan St. Benedikt i sin klosterregel (som vi følger) ikke legger skjul på hvordan vi må sloss med menneskelig frykt og begrensninger, fristelser og kamper. Begynnelsen på klosterlivet er vanskelig, og siden en nonne alltid er en begynner, vil vi aldri mangle vanskeligheter når vi ønsker, ved Guds nåde, å likedannes med Kristus.


Å bli likedannet med Kristus i hans lidelse og oppstandelse, er det eneste mål for Benedikt og hans etterfølgere i klosterlivet.

Ny priorinne

Sr. Brigitte Pinot ble torsdag 5. april 2018 valgt til ny priorinne for Tautra Mariakloster. Sr. Brigitte er fransk, og var 35 år nonne i et av våre klostre i Belgia. Hun kom til Tautra i juni 2015, og avla høytidelig løfte om stabilitet på Tautra 2. pinsedag 2017.


Mandag 9. april feiret vi Herrens bebudelse med søster Elia Maria Goris' (bildet over) avleggelse av første løfter. Fire måneder senere, på høytiden for St. Benedikt 11. juli, feiret vi søster Agnes Maria Phams (bildet til venstre) første løfteavleggelse.


Det er en stor glede for oss at to av våre søstre nå har avsluttet novisiatet, er blitt ikledt det svarte skapularet og lærbeltet som tegn på at de nå ikke lenger følger sin egenvilje, men er bundet av klosterregelen slik den leves på Tautra. 

Løftene gjelder for ett år ad gangen inntil avleggelse av høytidelige (endelige) løfter.


Sr. Elia, som er fra Belgia, valgte et sitat fra Salmene som motto for dagen: Herre, du er min styrke, deg har jeg hjertelig kjær. Han førte meg ut på åpent land, han fridde meg ut, for han har meg kjær.