Sr. Scholastyka blir sr. Joanna

27. desember vokste kommuniteten på Tautra da polske sr. Scholastyka KingaUboga mottok cistercienserdrakten og skiftet navn tilbake til sitt døpenavn Joanna. Sr. Joanna kommer fra Klobuck i Polen, der hun var nonne i ordenen Zgromadzenie Siostr Swietego Feliska z Kantalicjo, eller på norsk: søstrene av St. Felix av Cantalice, som er en fransiskansk orden. Sr. Joanna kom i slutten av september og brukte tiden frem til  jul til å lære norsk. Hun var hos oss et halvt år i 2019 for å finne ut om Gud kaller henne til et mer kontemplativt liv på Tautra. På festen for den hellige familie i romjulen, ble hun ikledt cistercienserdrakten og tatt inn som medlem av klosteret på Tautra. Hun har tre års prøvetid før hun eventuelt endelig overføres fra sin gamle til sin nye orden.


 

Seremonien for ikledning av klosterdrakten foregår i kapittelsalen. Biskop Erik Varden tilbragte noen dager hos oss i romjulen, og var derfor til stede ved denne anledningen, og feiret messen. Sr. Joanna hadde valgt følgende ord fra St. Benedikts regel: De må overhodet ikke sette noe høyere enn Kristus, og måtte han føre oss alle sammen til det evige liv!


I sin tale til sr. Joanna understreket priorinne Brigitte hvor omfattende denne setningen er, det er munker og nonners trosbekjennelse, og en parallell til avslutningen av søndagens lovsang Ære være Gud i det høyeste: Tu solus altissimus  Jesu Christe - Du alene er den høyeste Jesus Kristus, og sa blant annet:


Dette lar oss merke de utilgjengelige høyder vi alle er kalt til, og som i Kristus er gjort tilgjengelige for oss. Benedikt gjør dette Tu solus altissimus , disse høyder til det privilegerte sted i vårt daglige klosterliv. Der plasserer han vår trosreise og alle de gode gjerningers redskaper, våre søsterrelasjoner, våre klosterløfter, våre angerens tårer og vår hoppende glede. Der stråler han våre smil og vår latter, såvel som småting som gjør oss glad for å være hans disipler, glad for å være brødre og søstre samlet rundt det samme bord der vi mottar det samme brød. Der, i Tu solus altissimus,  kan vær ungdom og vår alderdom skinne. Fra disse høyder kommer dette ydmyke, strevsomme og upretensiøse liv med all den fruktbarhet - ofte ukjent for oss - som aldri vil tilhøre oss, fordi alt er deres, dere tilhører Kristus og Kristus er Gud. "


Sølv og gull og runde dager 

2020 var året med den ene feiringen etter den andre i klosteret på Tautra. Vi er mange nok til å feire selv med begrenset adgang for gjester. Førstemann ut var sr. Anne Elizabeth som hadde 70-årsdag i mai. Den feiringen måtte vi utsette fordi hun satt korona-fast i vårt kloster i Georgia, USA, der våre brødre laget lekker kake til henne. Etter hjemkomsten feiret vi henne 6. august. 

I mellomtiden feiret vi gull for sr. Rosemary, som til høytiden for St. Peter og St. Paulus 29. juni hadde 50-årsjubileum for avleggelse av klosterløftene. Etter messen kom formannen på byggeplassen og inviterte henne - som den første av oss - til omvisning på det nye taket. Våre brødre på Munkeby var med og feiret dagen med oss.I september feiret vi runde fødselsdager. Først var det sr. Marjoes 80-årsdag. Pater Anthony var i karantene etter å ha besøkt familien og klosteret sitt i Irland, og pater Dominic kom fra Kristiansundog feiret messen og dagen med oss.Samme uke, fire dager senere, feiret vi sr. Hanne-Marias 70-årsdag. Pater Anthony var fremdeles i karantene, og pater Egil kom fra Trondheim og feiret messen og dagen sammen med oss ognoen få av søster Hanne-Marias familie og venner.


Gulljubileum 2021


Så snart vi kom inn i det nye året, 10. januar, på festen for Herrens dåp, feiret vi vår kapellan pater Anthonys 50 årsjubileum for klosterløfter.  Han hadde først gledet seg til å la pater Joël av Munkeby preke den dagen, og så, da abbed Erik Varden ble vigslet til vår biskop i oktober, inviterte han biskopen og gledet seg til at han skulle holde preken. Så kom oppblomstringen av koronasmitte etter jul, og både biskop Erik og munkene på Munkeby måtte holde seg hjemme. Pater Anthony måtte selv holde sin jubileumspreken. Under festmiddagen holdt sr. Rosemary gull-talen for ham.

To høytidelige løfteavleggelser

2020 var på mange måter jubelåret i klosteret på Tautra, til tross for korona-restriksjoner og sorgen over pandemiens virkninger verden over. 3. oktober dro vi alle til Trondheim for å feire vigslingen av vår nye biskop Erik Varden, tidligere abbed i det engelske cistercienserklosteret Mt. St. Bernard's Abbey. Det var en storslått og for oss meget spesiell opplevelse, og en stor glede å få en biskop fra vår egen orden.

Uken etter kom biskop Erik til Tautra 9. og 15. oktober for å vigsle sr. Rafael Bartlett og Sr. Renata Dabrowska til nonner for livet i vårt kloster. Bildene viser glimt fra de to rike begivenhetene. Ingen av deres familie eller venner fra utlandet kunne komme på grunn av smittevern, men naboer og venner fra lokalmiljøet kom for å ta del i messen og overvære de høytidelige løfter om å leve i samsvar med St. Benedikts klosterregel inntil døden i Tautra Mariakloster. 


Sølv i november

21. november, til minnedagen for Jomfru Marias fremstilling i tempelet, feiret vi sr. Hanne-Marias sølvjubileum, 25 år i klosterløfter. Da hadde koronasmitten blomstret opp, og vi måtte avlyse det planlagte selskapet. Men de nye reglene ga akkurat plass til at brødrene kunne komme fra Munkeby. Og nå var pater Anthony for lengst ute av karantene og kunne feire messen og holde preken og være med på selskapet.