Nybygg for nye og gamle søstre


For å se arkitektenes skisseprosjekt, klikk her.

Rom var ikke bygget på en dag. Ei heller Tautra Mariakloster. Da vi bygget vårt nye kloster som sto ferdig i 2006, var perspektivet at dette skulle kunne tjene som kloster de neste 300 år.

I 2017 ble vi klar over at vi allerede trengte mer plass, fordi vi i løpet av få år var blitt dobbelt så mange nonner. Seks av oss har nådd samfunnets pensjonsalder, og våre to sykerom er allerede permanent opptatt. Vi hadde fem søstre i utdanning, men trenger plass for å ta imot flere yngre kvinner de neste tiårene, for å kunne fortsette som levedyktig kloster inn i femtiden.


Til advent i 2017 ba vi venner og kjente av klosteret om å hjelpe oss med finansieringen av en ny fløy som vil gi en sykeavdeling med 4 handicaptilpassete rom, dagligstue med tekjøkken, og et lite kapell. Dessuten 4 vanlige celler. Vår interne sykepleier skal bruke i den som ligger vegg i vegg med sykeavdelingen. Et badeværelse, vaskerom og medisinrom/kontor for sykepleier hører også med.


Vi er takknemlig overveldet over den responsen vi har fått, en stor velvilje for prosjektet, som uttrykkes både i forbønn, interesse, gode råd for pengeinnsamling - og konkrete gaver. Pr. 20. september 2019 har vi mottatt vel 13 millioner kroner til byggefondet, noe som utgjør 51,5 % av det justerte byggebudsjettet. Inklusive de løfter vi har gått om gaver i 2020, nærmer vi oss 80 % av budsjettet på 25 millioner kroner. 


Etter en første runde med entreprenør, trodde vi at vi måtte gå opp til 30 millioner. Da inkluderte vi kjøpet av hytta som ligger i stranda i vår eiendom, som en del av total utvidelse av klosterarealet. Vi ser nå at vi klarer finansieringen av hytta, og har dratt den ut av byggeprosjektet. Etter nye runder med prosjektleder, arkitekter og entreprenør, skal vi få budsjettet på 25 millioner til å holde.


Våre positive og kreative samarbeidspartnere har laget nye planer med en enklere planløsning. Arealet er betydelig redusert, og materialvalget rimeligere. Bygget er flyttet nærmere eksisterende bygg, og vi venter med innredning av 3 av de 4 vanlige cellene. Vi tror en mer kompakt planløsning vil tjene oss bedre på alle måter, og arbeider nå videre med detaljer, fremdeles med håp om byggestart i mars 2020, når telen er gått av jorda.

Bildet og tegningene viser den opprinnelige planen. Det tar litt tid før vi har de nye planene klar for hjemmesiden.


Vi er svært takknemlige for all den hjelp vi kan få: Vil du hjelpe oss?

   *  Du kan be for oss og prosjektet

   *  Du kan snakke om prosjektet til venner og kjente

   *  Du kan spørre om menigheten din eller en bedrift du kjenner vil støtte oss 

   *  Du kan gi en gave. Ingen sum er for liten, ingen for stor!

       Hvis du oppgir navn og adresse, sender vi takkekort.

       Gave over bankkonto: Tautra Mariaklosters byggefond: 

                                                  SPAREBANKEN MIDT-NORGE

                                                  N- 7467 Trondheim

                                                  Byggekonto 4200 39 36192

                                                  Swift code (BIC) SPTRNO 22

                                                  IBAN: NO%& 4200 39 36192


   - Skattefritt bidrag gjennom Oslo katolske bispedømme (OKB):

    https://www.katolsk.no/organisasjon/norge/bidrag (godskrives Tautra Mariakloster)

    Go Fund Me: https:/www.gofundme.com/f/tautra-senior-wing- I USA kan skattefrie bidrag gis ved å sende sjekk til Sr. Ciaran, Our Lady of the MIssissippi Abbey, 8400 Abbey Hill Rd, Dubuque IA 52003. Merkes "Tautra building fund"


Vi er utrolig takknemlige for din hjelp og støtte! Vi ber hver dag for dere, i vissheten om at det var andres forbønn som førte til grunnleggelse av klosteret vårt på Tautra.

 - Du kan også klikke på knappen Donate now! Da kommer du til en konto i Tyskland hvor den katolske organisasjonen Bonifatiuswerk håndterer din gave. De hjelper oss med pengeinnsamlingen, og er viktig bidragsyter til klosteret. De arbeider særlig for minoritetskatolikker - ikke minst i Norden.