Nybygg for nye og gamle søstre


For å se arkitektenes skisseprosjekt, klikk her.

- Ikke mer bygging nå! sa vi da vi var kommet inn i det nye klosteret vårt i juli 2006. Vi var syv søstre og hadde bygget kloster med plass til 18 nonner. Ingen av oss drømte om at det ikke skulle være plass nok for de neste 300 årene eller så.


Nå må vi bygge. Syv søstre er blitt til 14, og flere kvinner viser interesse for vårt klosterliv. For å kunne ta imot dem og en sterkere vekst som kan komme i fremtiden, har vi engasjert arkitekt Runa Bjørke til å tegne en ny fløy, som vil øke vår kapasitet til 26 nonner. 


Det var en ting til vi ikke hadde forestilt oss i planleggingen av det nye klosteret. Det var muligheten for at mer enn to søstre kunne få behov for sykeseng og handikaptilpasset soverom og bad.  Nå har vi feiret den første 80-årsdagen blant nonnene, flere og flere må ha seg fritatt snømåkingen, og seks er kommet i honnør-klassen på toget. Så i nybygget planlegger vi en egen avdeling for syke og eldre søstre med 4 rom av sykehjems-standard.

Det er en sterk tradisjon i vår orden at vi skal bo i klosteret til vi dør, og vi har egen kirkegård, så vi fortsetter å huske det store fellesskap vi lever i på tvers av døden. Troen på Jesu oppstandelse gjør at vi regner de døde med som en del av vårt kloster. Dette perspektivet fremhever også de eldres betydning i fellesskapet. Omsorg og tilrettelegging for dem er bare én side av den rolle de spiller - deres utholdenhet og lange erfaring i bønn og klosterliv inspirerer de yngre generasjoner.


Men hvor skulle vi bygge? Klosteret strekker seg tvers over den relativt lille tomta, og arkitekturen er så spesiell at du ikke riktig kan bygge ut verken mot sør eller nord. Vi ba om råd fra pensjonert arkitekt Pål Berntzen, som ga oss ideen med å grave inn i skråningen på nordsiden. Sr. Gilchrist får sin drøm om torvtak oppfylt: Vi bevarer den nydelige utsikten mot fjorden, taket på nybygget blir en fortsettelse av plenen vår.


Pål Berntzen følger prosjektet som rådgiver, og Runa Bjørke har påtatt seg ansvaret som arkitekt. Prosjektleder for klosteret som sto ferdig i 2006, Atle Romstad fra Norconsult, stiller igjen som prosjektleder. Forprosjektet er ferdig, og vi håper på byggestart innen mars 2020, med ferdigstillelse etter et års tid.

 

Til advent 2017 sendte vi ut brev til klosterets venner med bønn om hjelp. Velviljen er overveldende. Vi har  besøkt en del katolske menigheter, fortalt om prosjektet og bedt om hjelp, først og fremst forbønn, men også gaver.

Etter starten på byggefondet har vi per medio oktober mottatt gaver som tilsvarer 40 % av byggebudsjettet på vel 25 millioner kr. Regner vi med lovete gaver, kan vi dekke 56%. Når vi har 80 % av budsjettet kan vi begynne å bygge,


Vil du hjelpe oss? 

- Daglig bønn for klosteret, for nye kall og for nybygget.

- Gi en gave: Du kan sende Vipps 140467. Hvis du oppgir navn og adresse, sender vi et takkekort.

- Overføre gave til Tautra Mariaklosters byggefond: SPAREBANKEN MIDT-NORGE

                                                                                                N-7467 Trondheim

                                                                                                Byggekonto 4200 39 36192

                                                                                                Swift code (BIC) SPTRNO 22

                                                                                                IBAN: NO56 4200 39 36192

- Skattefritt bidrag gjennom Oslo katolske bispedømme (OKB): https://www.katolsk.no/organisasjon/norge/bidrag/avtalegiro-skjema (godskrives Tautra Mariakloster


- I USA kan skattefrie bidrag gis ved å sende sjekk til Sr. Ciaran, Our Lady of the MIssissippi Abbey, 8400 Abbey Hill Rd, Dubuque IA 52003. Merkes "Tautra building fund"


Vi er utrolig takknemlige for din hjelp og støtte! Vi ber hver dag for dere, i vissheten om at det var andres forbønn som førte til grunnleggelse av klosteret vårt på Tautra.

 - Du kan også klikke på knappen Donate now! Da kommer du til en konto i Tyskland hvor den katolske organisasjonen Bonifatiuswerk håndterer din gave. De hjelper oss med pengeinnsamlingen, og er viktig bidragsyter til klosteret. De arbeider særlig for minoritetskatolikker - ikke minst i Norden.