Å bli cisterciensernonne
Å bli cisterciensernonne er en gradvis prosess som går gjennom en rekke veldefinerte stadier i det som kalles grunnutdannelsen. Etter at man har bekjent seg til cistercienserordenen, går man over i en mindre veldefinert formasjonsprosess som er unik for hver enkelt søster, og som fortsetter gjennom hele livet. Cistercienserne er kalt til kontinuerlig omvendelse og vekst som mennesker og som Kristi disipler.


Vår neste kallshelg vil finne sted 30. august-1. september 2024.

Hvis du ønsker å besøke klosteret for å få individuell veiledning, kan du kontakte vår kallsveileder, Sr Renata, på klosterkall@tautra.no