Tid og tider

Tiden

er ikke vår.

All vår tid er Guds tid.

Derfor slipper vi

alt vi holder på med

når klokka ringer

og skynder oss til kirken

for å be tidebønn

syv ganger om dagen.


Bønnetider i klosteret

Kirken står åpen hver dag fra 04.00 til 19.50.

Messe med nattverd: 

Søndager:  kl. 09.00

Hverdager kl. 08.10

Tidebønner:

04.20      Vigilie (våkenatt)

07.30      Laudes (morgenbønn)

08.50      Ters (liten morgenbønn)

12.15         Sekst (liten middagsbønn)

                 (Søn- og helligdager kl.12.00)

14.30         Non (liten ettermiddagsbønn) 

                   Ingen non i kirken på onsdager  

17.30         Vesper (kveldsbønn)

19.30         Kompletorium (dagens avslutning)


Alle er velkomne til å delta, og til å bruke kirken til stille bønn.


Endring i bønnetider:

Lørdag 8. desember:

Høytiden for jomfru Marias uplettete unnfangelse:   Sekst     kl.  11.45

Julaften:

17.00         Vesper

22.30         Vigilie

23.50         Julesanger

24.00         Midnattsmesse

                   Etter messen: Gløgg og kaker i klosteret

Juledag:

07.20 - 08.20   Sakramentstilbedelse, stille bønn

08.30        Laudes

09.30        Ters

11.00          Høymesse og middagsbønn

17.00          Vesper

Vi ber ikke non og kompletorium i kirken i dag.

2., 3. og 4. juledag:

05.00         Vigilie

07.45           Laudes

08.30          Messe

12.00           Sekst 

Non bes ikke i kirken.

Vesper og kompletorium som vanlig.

Nyttårsaften:

Som søndag, unntatt:

19.00           Kompletorium

Nyttårsdag:

08.10           Messe og ters. Ellers som søndager

Lørdag 5. januar: 

08.30           Ters

11.00             Høymesse

2. - 31. januar: 

19.00            Kompletorium 


Tid og rytme

Klosterlivet følger en streng rytme mellom felles bønn, meditasjon og åndelig lesning, manuelt arbeid, måltid, søvn og hvile. Rytmen har rask puls, der arbeidet stadig avbrytes av bønnetider. Rytmen og bønnens pulsslag virker også som kroppens skjelett, fastheten åpner for fleksibilitet og indre frihet. Friheten gjør oss samtidig åpne og sårbare for Guds nærvær i alt av dagens gjøren og laden. Mer å lese...