Tid og tider

Tiden

er ikke vår.

All vår tid er Guds tid.

Derfor slipper vi

alt vi holder på med

når klokka ringer

og skynder oss til kirken

for å be tidebønn

syv ganger om dagen.


Bønnetider i klosteret

Kirken står åpen hver dag fra 04.00 til 19.50.

Messe med nattverd: 

Søndager:  kl. 09.00

Hverdager kl. 08.10

Tidebønner:

04.20      Vigilie (våkenatt)

07.30      Laudes (morgenbønn)

08.50      Ters (liten morgenbønn)

12.15         Sekst (liten middagsbønn)

                 (Søn- og helligdager kl.12.00)

14.30         Non (liten ettermiddagsbønn) 

                   Ingen non i kirken på onsdager  

17.30         Vesper (kveldsbønn)

19.30         Kompletorium (dagens avslutning)


Alle er velkomne til å delta, og til å bruke kirken til stille bønn.


Den stille uke og påske:

Palmesøndag: 

09.00 Palmeprosesjon og pasjonsgudstjeneste


Skjærtorsdag: 

12.00  Sekst

14.15    Non

16.00 Messe. Tilbedelse til kl.20.45

19.00 Kompletorium


Langfredag:

11.30   Sekst

15.00  Pasjonsgudstjeneste med korstilbedelse

19.00 Kompletorium


Påskeaften:

12.00  Sekst

14.15   Non

17.00  Vesper

Intet kompletorium


Påskedag:

03.00  Påskenattsgudstjeneste. Påskefrokost

08.15 - 09.15   Tilbedelse

09.30  Ters


2. påskedag:

12.15   Sekst. Ellers som søndag.


Tid og rytme

Klosterlivet følger en streng rytme mellom felles bønn, meditasjon og åndelig lesning, manuelt arbeid, måltid, søvn og hvile. Rytmen har rask puls, der arbeidet stadig avbrytes av bønnetider. Rytmen og bønnens pulsslag virker også som kroppens skjelett, fastheten åpner for fleksibilitet og indre frihet. Friheten gjør oss samtidig åpne og sårbare for Guds nærvær i alt av dagens gjøren og laden. Mer å lese...