Tid og tider

Tiden

er ikke vår.

All vår tid er Guds tid.

Derfor slipper vi

alt vi holder på med

når klokka ringer

og skynder oss til kirken

for å be tidebønn

syv ganger om dagen.


Bønnetider i klosteret

Se lenger ned om bønne- og messetider

Vern mot koronasmitte:

Hvis du har symptomer på korona, ber vi deg ikke gå inn i kirken eller butikken, besøke nonnene eller gjestehusene før du har testet negativt eller er blitt frisk.

Vi gleder oss over å kunne dele den vakre kirken vår med dere, enten dere kommer til messer og tidebønner med oss, eller  bruker kirken til stille bønn. Velkommen!


Vanlige messe- og bønne-tider:

Kirken står åpen hver dag fra 04.15 til 19.50.

Messe med nattverd: 

Søndager:  kl. 09.00                                  

Hverdager kl. 07.50                               


Tidebønner:

04.20      Vigilie (våkenatt)

07.15      Laudes (morgenbønn)  

08.30      Ters (liten morgenbønn)      

12.15         Sekst (liten middagsbønn)                 

                 (Søn- og helligdager kl.12.00)       

14.30        Non (liten ettermiddagsbønn)          

                  Ingen non i kirken på onsdager  

17.30         Vesper (kveldsbønn)            

19.30        Kompletorium (dagens avslutning)  

Alle er velkomne til å delta, og til å bruke kirken til stille bønn.Endringer i bønneider:
2. pinsedag bes ikke non i kirken


Vi fortsetter å be for alle som er  lider under pandemien verden over. Vi ber for alle som lider under krig, og ber særlig om fred i Ukraina, og for folket både i Russland og Ukraina.


Tid og rytme

Klosterlivet følger en streng rytme mellom felles bønn, meditasjon og åndelig lesning, manuelt arbeid, måltid, søvn og hvile. Rytmen har rask puls, der arbeidet stadig avbrytes av bønnetider. Rytmen og bønnens pulsslag virker også som kroppens skjelett, fastheten åpner for fleksibilitet og indre frihet. Friheten gjør oss samtidig åpne og sårbare for Guds nærvær i alt av dagens gjøren og laden. Mer å lese...