Tid og tider

Tiden

er ikke vår.

All vår tid er Guds tid.

Derfor slipper vi

alt vi holder på med

når klokka ringer

og skynder oss til kirken

for å be tidebønn

syv ganger om dagen.


Bønnetider i klosteret

Kirken står åpen hver dag fra 04.00 til 19.50.

Messe med nattverd: 

Søndager:  kl. 09.00

Hverdager kl. 08.10

Tidebønner:

04.20      Vigilie (våkenatt)

07.30      Laudes (morgenbønn)

08.50      Ters (liten morgenbønn)

12.15         Sekst (liten middagsbønn)

                 (Søn- og helligdager kl.12.00)

14.30         Non (liten ettermiddagsbønn) 

                   Ingen non i kirken på onsdager  

17.30         Vesper (kveldsbønn)

19.30         Kompletorium (dagens avslutning)


Alle er velkomne til å delta, og til å bruke kirken til stille bønn.


Endring i bønnetidene:

Lørdag 27.juli: Non kl.15:00


Mandag 29.juli: Olsok. Høytid: Ters kl.08:30. Ingen messe på Tautra. Katolsk messe i Nidarosdomen 

kl. 14.30. Ingen sekst, non eller vesper i klosterkirken. Kompletorium som vanlig kl.19.30


Tirsdag 30. juli t.o.m. lørdag 3. august:

Vigilie kl.05:00. Messe kl.07:30. Laudes kl.08:15,

ters kl. 09:00, non kl.15.00. Ellers som vanlig.


Tirsdag 20. august:

Høytiden for St. Bernhard. Sekst kl.12:00


Tid og rytme

Klosterlivet følger en streng rytme mellom felles bønn, meditasjon og åndelig lesning, manuelt arbeid, måltid, søvn og hvile. Rytmen har rask puls, der arbeidet stadig avbrytes av bønnetider. Rytmen og bønnens pulsslag virker også som kroppens skjelett, fastheten åpner for fleksibilitet og indre frihet. Friheten gjør oss samtidig åpne og sårbare for Guds nærvær i alt av dagens gjøren og laden. Mer å lese...