Tid og tider

Tiden

er ikke vår.

All vår tid er Guds tid.

Derfor slipper vi

alt vi holder på med

når klokka ringer

og skynder oss til kirken

for å be tidebønn

syv ganger om dagen.


Bønnetider i klosteret

Se lenger ned om bønne- og messetider

Vern mot koronasmitte:

Hvis du har symptomer på korona, ber vi deg ikke gå inn i kirken eller butikken, besøke nonnene eller gjestehusene før du har testet negativt eller er blitt frisk.

Alle er velkommen til å delta i våre messer og tidebønner.

Vi gleder oss over igjen å ha åpnet den vakre kirken vår til messer og tidebønner, og ønsker grupper og enkeltpersoner hjertelig velkommen til å dele liturgien med oss, eller  bruke kirken til stille bønn. Velkommen!


Vanlige messe- og bønne-tider:

Kirken står åpen hver dag fra 04.00 til 19.50.

Messe med nattverd: 

Søndager:  kl. 09.00                                  

Hverdager kl. 08.10         Fra 31. oktober kl. 7. 50                         


Tidebønner:

04.20      Vigilie (våkenatt)

07.30      Laudes (morgenbønn)  Fra 31. oktober kl. 07. 15

08.50      Ters (liten morgenbønn)  Fra 31. oktober kl. 08.30    

12.15         Sekst (liten middagsbønn)                 

                 (Søn- og helligdager kl.12.00)       

14.30        Non (liten ettermiddagsbønn)          

                  Ingen non i kirken på onsdager  

17.30         Vesper (kveldsbønn)            

19.30        Kompletorium (dagens avslutning) 

Alle er velkomne til å delta, og til å bruke kirken til stille bønn.


Vi fortsetter å be for alle som er smittet av korona-viruset verden over, for de døde og sørgende, for de slitne og alle som lider av ulike følger av pandemien, og ber fortsatt om vern mot smitte for alle mennesker. I vår daglige bønn for dem som lider under pandemien, føyer vi nå til alle som lider under krig, og ber om fred i Ukraina, og for folket både i Russland og Ukraina.


Tid og rytme

Klosterlivet følger en streng rytme mellom felles bønn, meditasjon og åndelig lesning, manuelt arbeid, måltid, søvn og hvile. Rytmen har rask puls, der arbeidet stadig avbrytes av bønnetider. Rytmen og bønnens pulsslag virker også som kroppens skjelett, fastheten åpner for fleksibilitet og indre frihet. Friheten gjør oss samtidig åpne og sårbare for Guds nærvær i alt av dagens gjøren og laden. Mer å lese...