Tid og tider

Tiden

er ikke vår.

All vår tid er Guds tid.

Derfor slipper vi

alt vi holder på med

når klokka ringer

og skynder oss til kirken

for å be tidebønn

syv ganger om dagen.


Bønnetider i klosteret

Vern mot koronasmitte:

I denne tid med fare for koronasmitte, har kommunelegen bedt om følgende:
Hvis du har hoste eller forkjølelse, eller føler deg uvel, ber vi deg ikke gå inn i kirken eller 

butikken, og heller ikke besøke nonnene eller gjestehusene.

Inntil videre blir gjestehuset stengt. Butikken og besøkssenteret holdes også stengt.

Messefall, men kirken står åpen for bønn. Venn-ligst hold avstand.


Kirken står åpen hver dag fra 04.00 til 19.50.

Messe med nattverd: 

Inntil videre: Ingen åpen messe

Søndager:  kl. 09.00

Hverdager kl. 08.10

Tidebønner:

04.20      Vigilie (våkenatt)

07.30      Laudes (morgenbønn)

08.50      Ters (liten morgenbønn)

12.15         Sekst (liten middagsbønn)

                 (Søn- og helligdager kl.12.00)

14.30         Non (liten ettermiddagsbønn) 

                   Ingen non i kirken på onsdager  

17.30         Vesper (kveldsbønn)

19.30         Kompletorium (dagens avslutning)


Alle er velkomne til å delta, og til å bruke kirken til stille bønn.

Vennligst respekter restriksjoner av hensyn til smittevern på grunn av korona-virus.


Be for alle som er smittet av Corona-viruset, og alle som nå er redde for smitte, om helse, styrke, mot og trøst. Tid og rytme

Klosterlivet følger en streng rytme mellom felles bønn, meditasjon og åndelig lesning, manuelt arbeid, måltid, søvn og hvile. Rytmen har rask puls, der arbeidet stadig avbrytes av bønnetider. Rytmen og bønnens pulsslag virker også som kroppens skjelett, fastheten åpner for fleksibilitet og indre frihet. Friheten gjør oss samtidig åpne og sårbare for Guds nærvær i alt av dagens gjøren og laden. Mer å lese...