Tid og tider

Tiden

er ikke vår.

All vår tid er Guds tid.

Derfor slipper vi

alt vi holder på med

når klokka ringer

og skynder oss til kirken

for å be tidebønn

syv ganger om dagen.


Bønnetider i klosteret

Se lenger ned om bønne- og messetider

Vern mot koronasmitte:

Hvis du har hoste, feber eller forkjølelse,  føler deg uvel eller vet du er smittet av Covid-19, må du ikke gå inn i kirken eller butikken, og heller ikke besøke nonnene eller gjestehusene.

Alle er velkomne til å delta i våre messer og tidebønner.

Av hensyn til smittevern må du oppgi navn og telefonnummer på en utlagt liste før du går inn i kirken til messe eller tidebønn. 

Kirken står åpen for privat bønn hele dagen, og du behøver ikke oppgi navn og telefon annet enn til gudstjeneste der nonnene er til stede.

Regelen om sosial distanse og 1 meters avstand må overholdes. Ingen håndhilsing.

Antibac må brukes før du går inn i kirken.Følg anvisninger på oppslag ved kirkens inngang.

Endring i messe- og bønnetider:

Lørdag 3. oktober: Ingen messe.

Sekst, non og vesper bes ikke i kirken.

Kompletorium kl. 19.00

Fredag 9. oktober: Messe kl. 11.00. Ingen sekst

Non kan bli noe forsinket


Vanlige messe- og bønne-tider:

Kirken står åpen hver dag fra 04.00 til 19.50.

Messe med nattverd: 

Søndager:  kl. 09.00

Hverdager kl. 08.10

Tidebønner:

04.20      Vigilie (våkenatt)

07.30      Laudes (morgenbønn)

08.50      Ters (liten morgenbønn)

12.15         Sekst (liten middagsbønn)

                 (Søn- og helligdager kl.12.00)

14.30         Non (liten ettermiddagsbønn) 

                   Ingen non i kirken på onsdager  

17.30         Vesper (kveldsbønn)

19.30         Kompletorium (dagens avslutning)

Alle er velkomne til å delta, og til å bruke kirken til stille bønn.

Restriksjoner av hensyn til smittevern på grunn av korona-virus må overholdes. Registrering ved inngangen til kirken.

Be for alle som er smittet av Corona-viruset, og alle som nå er redde for smitte, om helse, styrke, mot og trøst. 


Se siden Tiden nå og Begivenheter -om høytidelig løfteavleggelse for sr. Rafael og sr. Renata

Se siden Nybygg om fremdriften i byggingen av ny fløy til klosteret.

Tid og rytme

Klosterlivet følger en streng rytme mellom felles bønn, meditasjon og åndelig lesning, manuelt arbeid, måltid, søvn og hvile. Rytmen har rask puls, der arbeidet stadig avbrytes av bønnetider. Rytmen og bønnens pulsslag virker også som kroppens skjelett, fastheten åpner for fleksibilitet og indre frihet. Friheten gjør oss samtidig åpne og sårbare for Guds nærvær i alt av dagens gjøren og laden. Mer å lese...