Tid og tider

Tiden

er ikke vår.

All vår tid er Guds tid.

Derfor slipper vi

alt vi holder på med

når klokka ringer

og skynder oss til kirken

for å be tidebønn

syv ganger om dagen.


Bønnetider i klosteret

Se lenger ned om bønne- og messetider

Vi gleder oss over å kunne dele den vakre kirken vår med dere, enten dere kommer til messer og tidebønner med oss, eller  bruker kirken til stille bønn. Velkommen!


Vanlige messe- og bønne-tider:

Kirken står åpen hver dag fra 04.15 til 19.50.

Messe med nattverd: 

Søndager:  kl. 09.00                                  

Hverdager kl. 07.50                               


Tidebønner:

04.20      Vigilie (våkenatt)

07.15      Laudes (morgenbønn)  

08.30      Ters (liten morgenbønn)      

12.15         Sekst (liten middagsbønn)                 

                 (Søn- og helligdager kl.12.00)       

14.30        Non (liten ettermiddagsbønn)          

                  Ingen non i kirken på onsdager  

17.30         Vesper (kveldsbønn)            

19.30        Kompletorium (dagens avslutning)  

Alle er velkomne til å delta, og til å bruke kirken til stille bønn


Endringer i bønnetidene:

Onsdag 26. juni: Messe kl. 07:00. Ingen tidebønner i kirken frem til

søndag kveld, 30. juni. Torsdag til søndag: Messe til vanlig tid. 

Kirken står åpen 07:00 - 20:00. Søstrene svarer ikke på henvendelser disse dagene da de har retrett.

Torsdag 11. juli: Høytid for St. Benedikt. Sekst kl.12:00

Mandag 29. juli: Olsok. Sekst og non bes ikke i kirken denne dagen. Vesper kan bli litt senere enn vanlig.
Vi ber for alle som lider under krig, og ber særlig om fred i Midt-Østen og Ukraina.


Gaver til klosteret:

Vipps: Gaver: 14 04 67   Gjestehus: 13 97 17

Bankkonto: Tautra Mariakloster Sparebank 1-MidtNorge, 4200 0903196Tid og rytme

Klosterlivet følger en streng rytme mellom felles bønn, meditasjon og åndelig lesning, manuelt arbeid, måltid, søvn og hvile. Rytmen har rask puls, der arbeidet stadig avbrytes av bønnetider. Rytmen og bønnens pulsslag virker også som kroppens skjelett, fastheten åpner for fleksibilitet og indre frihet. Friheten gjør oss samtidig åpne og sårbare for Guds nærvær i alt av dagens gjøren og laden. Mer å lese...