Tid og tider

Tiden

er ikke vår.

All vår tid er Guds tid.

Derfor slipper vi

alt vi holder på med

når klokka ringer

og skynder oss til kirken

for å be tidebønn

syv ganger om dagen.


Bønnetider i klosteret

Se lenger ned om bønne- og messetider

Vern mot koronasmitte:

Hvis du har symptomer på korona, ber vi deg ikke gå inn i kirken eller butikken, besøke nonnene eller gjestehusene før du har testet negativt.

Alle er velkommen til å delta i våre messer og tidebønner.

I vinter har vi problemer med å varme kirken, og bruker kapittelsalen midlertidig til messe og tidebønner. Dessverre er det lite plass der, og vi er lei for at vi ikke kan ta imot grupper til tidebønn denne sesongen. Vi ser frem til å ønske mange velkommen når vårsola varmer kirken igjen. I julen bruker vi kirken, og kan ta imot opp til 17 gjester ad gangen.

Kirken står åpen hele dagen for alle som vil komme inn, men det kan være kaldt der! Retrett-gjester og enkeltbesøkende håper vi å ha plass til i vårt interimskapell til tidebønner og messe.

Endringer i timeplan til jul:

Julaften:  Kl.12.00 Sekst                                 1. Juledag:

Kl. 16.45 - 17.00 Vi ringer julen inn              Kl. 07.20 - 08.20 Tilbedelse

Kl. 17.00 Julens første vesper                       Kl. 08.30   Laudes

Intet kompletorium julaften.                         Kl. 09.30    Ters

Kl. 22.30 Vigilie                                                Kl. 11.00     Høymesse og middagsbønn

Kl. 23.50 Julesanger                                      Kl. 17.00      Vesper  

                                                                            Non og kompletorium bes ikke i kirken

Søndag 2. juledag som vanlig søndag

Mandag 3. juledag som hverdag unntatt: Sekst kl. 12.00

Nyttårsaften og hele januar:  Kompletoriet kl. 19.00


Vanlige messe- og bønne-tider:

Kirken står åpen hver dag fra 04.00 til 19.50.

Messe med nattverd: 

Søndager:  kl. 09.00                                  

Hverdager kl. 08.10                                 


Tidebønner:

04.20      Vigilie (våkenatt)

07.30      Laudes (morgenbønn)

08.50      Ters (liten morgenbønn)     

12.15         Sekst (liten middagsbønn)                 

                 (Søn- og helligdager kl.12.00)       

14.30        Non (liten ettermiddagsbønn)          

                  Ingen non i kirken på onsdager  

17.30         Vesper (kveldsbønn)            

19.30        Kompletorium (dagens avslutning) 

Alle er velkomne til å delta, og til å bruke kirken til stille bønn.

I følge gjeldende restriksjoner må gjester bruke munnbind til messe og tidebønn. I kapittelsalen kan vi ta imot max 6 gjester, i kirken max 20. Husk avstand og hånddesinfisering.

Vi fortsetter å be for alle som er smittet av korona-viruset verden over, for de døde og sørgende, for de slitneog alle som lider av ulike følger av pandemien, og ber fortsatt om vern mot smitte for alle mennesker. 


Tid og rytme

Klosterlivet følger en streng rytme mellom felles bønn, meditasjon og åndelig lesning, manuelt arbeid, måltid, søvn og hvile. Rytmen har rask puls, der arbeidet stadig avbrytes av bønnetider. Rytmen og bønnens pulsslag virker også som kroppens skjelett, fastheten åpner for fleksibilitet og indre frihet. Friheten gjør oss samtidig åpne og sårbare for Guds nærvær i alt av dagens gjøren og laden. Mer å lese...