Å Davids nøkkel

I Det gamle testamentet, snakket profeten Jesaja om slottsforvalteren som mannen som har nøklene til Davids hus eller rike. Det var han som bestemte hvem kunne komme inn i kongens nærvær og hvemsom kunne ikke. Jesaja fortalte om slottsforvalteren Sjebna, som mistet sins stilling på grunn av sin utroskap (Jes 22:15-25). Nøkkelen til Davids hus ble gitt til annen mann, Eljakim, som ville være trofast. I Johannes Åpenbaring, presenterer den oppstandne Jesus seg selv som den hellige og sanne, som holder Davids nøkkel, nøkkelen til himmelens rike. Det er han som har åpnet døren til Guds rike for alle. I denne adventstiden, la oss be om at vi ikke holder oss selv tilbake, men går gjennom døren han har åpnet for oss.

O Davids Nøkkel,

O hellige ene, O sanne ene,

Du har nøkkelen til Guds rike, Du har åpnet døren for alle, døren til din kjærlighets og tilgivelses mysterium.

Du har brudt låsene til alt som kan holde oss fanget, til alt som kan innhylle oss i mørke og død.

Hva du åpner, i åpenbaring, nåde og helbredelse, kan ingen lukke. Hva du lukker, ting fra fortiden, synder fra fortiden, kan ingen åpne.

Du har åpnet døren til et nytt liv, Du inviterer oss: "Kom inn. Glem alt fra fortiden. Se, jeg har gjort alle ting nye."

Vi er de som tenker tilbake og holder fast på det gamle.

Hjelp oss å høre på ditt Ord og slippe taket, gå gjennom døren du har åpnet for oss, Døren til frihet, døren til liv, Døren til Guds rike.

Kom, Vent ikke.

s. Anne Elizabeth Sweet, OCSO