Å Jesse rot

Jesse, som vi møter i 1 Samuelsbok 16, er far til Kong David, Israels andre og kanskje største konge. Det var David som stadfestet Jerusalem som hovedbyen i Israel i hans tid. David ville gjerne bygge et tempel eller hus for Guds paktkiste, kisten som inneholdt steintavlene fra Sinais pakt. Men Gud sendte ord gjennom profeten Natan at David ikke skulle gjøre det, istedenfor ville Gud bygge et hus for ham, en kongeslekt som ville etterfølge ham, et hus til evig tid (2 Samuelsbok 7).

Flere århundrer etter David, så dette løfte ut til å bli tapt da babylonierne erobreet Jerusalem og det ikke lenger var en konge av Davids ætt på tronen. Ennå forsikret Gud folket gjennom sine profeters ord at én dag, ville han reise opp et nytt skudd fra stubben av Davids familietre (Jes 11:1; Jer 23:5). I Johannes Åpenbaring er den oppstandne og herliggjorte Jesus denne rot og dette skudd av David (Åp 22:16). I denne adventstiden, la oss be om at vi må hvile i skyggen av ham som er både rot og skudd av Davids stubbe, kommet til full vekst. O rot av Jesse,

O skudd på Jesses rot,

Du som er kilden til Jesses liv, Du som valgte én av hans sønner til å bli salvet til kongen, En du hadde et spesielt forhold til, som far til sønn, Du opphøyet ham til din høyre side, Ham, hvis rike aldri vil ende.

Slike vidunderlige løfterike ord, Håpefulle ord fra slekt til slekt mens alt synte tap og familietreet, bare en tørr stubbe.

O Gud, O Rot, ditt ord ga fornyet håp: "et skudd skal spire på Jesse rot" et skudd . . . rotfestet på Guds troskap. Et nytt skudd som én dag ble livets tre En trone for kongen av konger Hvis kongerike omfavner alle.

O skudd fra Jesses rot, Hvor vi etterlenger denne dag når alle skal samles i skyggen av dine store grener, i ærefrykt og under . . . i fred og helbredelse.

Kom,. . . Vent ikke.

--s. Anne Elizabeth Sweet, OCSO