Å morgengry

På denne, lengste, mørkeste dagen av året, venter vi på ham som er daggry fra det høye, Jesus, verdens lys (Joh 8:12). Profeten Malaki kalte ham rettferdighetens sol med helbredende stråler (Mal 4:2). Så strålende er hans lys i all dets fylde at mørke og natt ikke vil finnes mer i det himmelske Jerusalem. Herren vil være byens lys (Åp 22:5). I denne adventstiden, la oss be om at Jesu, Guds Sønns lys, vil gry over mørket i våre liv og vår verden.

Å Morgengry,

Hvis lys gjennomboret mørket i tidens begynnelse, Frembringer av liv, kom.

Å lys av Gud, Som opplyste menneskeheten gjennom dets historie, Viste dem veien gjennom deres mørke, kom.

Å Morgengry, Som vitnet Israels befrielse fra slaveri til frihet gjennom sjøens vann, kom.

Å Morgengry, Hvis lys gjennomboret morgenmørket Da kvinnene oppdaget Jesu tomme grav, kom.

Å Morgengry, Bryt ut in mørket som slavebinder og sløver vår verden i dag, Mørket av krig og vold, Morket av fattigdom og smerte, Mørket av misbruk og diskriminering, Mørket av fortvilelse og håpløshet. Kom, at ditt lys må overvinne alt mørke.

Å Morgengry, Hvis lys gjennomboret mørket fra tidens begynnelse, Bryt ut i mørket av vår egen tid. Bring fred og rettferdighet, liv og helhet for alle. Kom, klare morgenstjerne, verdens sanne lys, Driv bort alt mørke med din strålende morgengry.

Kom, Ikke vent.

s. Anne Elizabeth Sweet, OCSO