Å VISDOM

"Å dyp av visdom hos Gud," skrev Paulus i sitt brev til romerne (11:33), da han ga gjenlyd til et tema han fant gjennom hele Den Hellige Skriften, slik mennesker til alle tider grunnet over skapelsens storhet, underet i deres egen menneskelige eksistens og Guds selvåpenbarelse gjennom hele menneskehetens historie og i sine egne liv. For Bibelens forfatterne er visdommen et fremtredende kjennetegn på Gud, så tydelig i alt Han gjør. Noen av Det Gamle Testamentets tekster går faktisk så langt at de personifiserer Guds visdom (Ordspr 8:22-9:5; Visd 7:22-8:1). Forfatterne av Det Nye Testamentet peker på Jesus som legemliggjørelsen av Guds visdom (Matt 11:19). La oss i denne adventstiden, be om at vi må motta Guds visdom i våre liv og i vår verden.

Å Visdom,

Som kommer fra Den Høyestes munn, Å Ord, uttalt av Gud på utallige måter fra tidens begynnelse, På ditt ord ble alt til . . . i din visdom ble . . . Hvert av naturens vidundere i all sin herlighet og underfulle tilblivelse.

Med visdom, valgte du et folk du kunne gi deg til kjenne ved, med hvem du ville inngå en pakt. Du ledet dem i din kjærlighet, slik at alle folk kunne gå i lyset av din visdom.

Da tidens fylde kom, talte Du i visdom Ordet som er Sønn. Født av en kvinne, Guds Ord, Guds visdom som gikk på vår jord. Som levde og døde og sto opp blant oss, Og åpenbarte Guds visdom i all dens fylde.

I visdom har du formet hver enkelts liv, innbudt oss til å lære din visdom og til å gjøre den til vår egen. Slik at din hensikt, din plan kan fullbyrdes.

Kom, Herre, i denne hellige tid, I hvert øyeblikk i våre liv, Lær oss din visdoms vei.

S. Anne Elizabeth Sweet, OCSO