Askeonsdag

Fastetiden er en tid for å dyrke jorden og så frø. Som bonden dyrker sine jorder og sår frø sentomvinteren og våren, så må vi dyrke vårt livs jorder, så de kan bli ferdig til å få nytt liv i Kristus. På askeonsdag, minnes vi at vi "er støv og skal vende tilbake til støv." Vi er støv . . . jord . . . skapt av jord. Men lik Adam, er vi en skapning som Gud pustet en pust av liv, sitt eget liv inn i.

Vi kan også tenke om vårt livs jorder som leire i hendene til Gud, pottemakeren. Som pottemakeren må ta ut alle urenheter i leiren, alle stykkene av tre eller stein som kan skjemme eller sprenge karet, må vi bli kvitt alt som kan skjemme karet Gud har formet oss til å være. Fastetiden er en tid til å prøve, med Guds hjelp, å bli karet Gud har skapt oss til å være. Og hva slags kar? Et som holder en skatt, lyset av Guds herlighet som skinner i våre hjerter (2 Kor 4:6-7).

Les mer fra Bibelen:

1 Mos 2:4-7 Jes 45:9 Jer 18:1-12 Sal 103:11-18 2 Kor 4:6-7

s. Anne Elizabeth Sweet