Bøker

Bestill: mail  eller kom og se vårt besøkssenter.


Tautra Mariakloster
av søster Sheryl Frances Chen
60 kroner + frakt

Et 50-siders hefte med mange bilder, som beretter om historien (både på norsk og engelsk) om hvordan cisterciensere kom tilbake til Tautra etter 460 år.


Klostrene ved Verdens Ende
av Karl Gervin
398 NOK + frakt

Leseren besøker Lyse, Nonneseter, Hovedøya, Munkeby og Tautra gjennom 300 sider. Kapitlene forteller vekselvis om historie og munkenes dagligliv i middelalderen. Kun på norsk (bokmål).
Medvandrer
CD av Tore Ljøkjel
200 NOK + frakt
Denne CDen ble innspilt i juni, 2007 i Tautra Mariaklosters nye kirke av saksofonist Tore Ljøkjel i anledning Tautra klosters 800-års jubileum."HISTORIEN OM STØTTEGRUPPEN FOR TAUTRA MARIAKLOSTER" er kommet!
Kallet om å opprette en støttegruppe for sr. Ina Andresens
klosterplaner kom under Olsoksamlingen i 1991. Sytten år senere
er støttegruppens innsats og alt det som førte til etableringen av
Tautra Mariakloster, blitt en bok. Unn Madsø har lagt ned et stort
arbeid med å samle alt materiale og skrive beretningen om
støttegruppens virksomhet og det som har skjedd på Tautra sett
fra vårt ståsted. De som har vært med underveis, vil minnes de
mange små og store begivenheter i disse årene. Det at Unn fikk
lese søstrenes egne notater om forskjellige hendelser, bidrar også
til at dette er blitt en unik beretning.
Nå er det flotte klosteranlegget i full funksjon, og i disse dager er
også et cisterciensisk munkekloster under planlegging på
Munkeby!
Vi tror alle som er interessert i Tautra Mariakloster vil ha stor glede av å lese denne boken.
I tillegg til den kronologiske historien, finnes ti personlige beretninger fra støttegruppens medlemmer. Boken er på 61 sider og er rikt illustrert. Laila har funnet fram fotografier fra forskjellige kilder.
Prisen er kr. 250.- (+ porto ved forsendelse).
Evt. overskudd fra salg av bøkene går selvfølgelig til Tautra Mariakloster
Kan bestilles på e-mail til støttegruppens adresse: stottegruppen@gmail.com
eller til Unn: unnlm@hotmail.com evt. på telefon: 916 72 357.Ny! Når lyset stråler frem (meditasjoner om gradualesalmene i advent og jul) av Sr Anne Elizabeth Sweet, OCSO.

198 NOK + frakt. Eller bestill fra St Olavs bokhandel http://www.stolavbok.no/art-8.asp?id=2351&iPageID=38


Mange flere bøker er til salgs i vårt nye besøkssenter. Kom og se!