Brød

Mennesket lever ikke av brød alene. Det lever av de ord som lyder fra Guds munn.(Fra fastetidens liturgi)

 

Jeg er livets brød, sier Jesus.

Jesus er Ordet som ble menneske.

Han gir oss seg selv i eukaristien,

i nattverdens brød og vin

Han er Guds levende Ord,

Ordet vi gjemmer i vårt hjerte.

Derfor går vi i prosesjon

fra kirken til matsalen,

knytter sammen all vår føde.

Levebrød

Vi lever av våre henders arbeid:

Såpe, krem og balsam

med eteriske oljer

gir oss livsopphold.

Grønnsak- og frukthage,

kreativitet og nøysomhet

bidrar til sunn mat.

Cistercienserordenen er en bondeorden:

Landsbygda er vårt rette sted.

Ord fra Guds munn

Som maven trenger mat

hver dag

trenger hjerte og tanke

livets brød i Guds Ord.

Vi næres gjennom bibelske tekster

i liturgien

og Lectio Divina,

en stille, meditativ lesning.