De skal se Gud

"Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud" (Matt 5.8). Vi ser det vi forventer å se. Maria Magdalena forventet å se Jesu lik i graven. Hun hadde ikke ventet å se en tom grav, så hun gikk ut fra at kroppen hans var blitt stjålet. I hagen ventet hun å se gartneren, og det var akkurat ham hun så. Å være en kristen som lever i oppstandelsens lys betyr å lære å se Gud i enhver omstendighet. Dersom vi forventer at noe kommer til å bli godt, vil det bli det. Hvis vi tror vi kommer til å bli skuffet, blir vi sikkert misfornøyd. Det var en gang en pilegrim som kom til en fremmed by. Han spurte den gamle som satt ved byporten hvordan byens beboere var. Mannen spurte: -Hvordan var menneskene i den siste bygda du besøkte? -Å, de var vanskelige å gå overens med, sure, slemme og uvennlige. Jeg følte meg uvelkommen. -Javel. Jeg er redd for at du kommer til å oppleve menneskene i denne byen som like gretne. Så kom en pilegrim til. Igjen spurte den reisende den gamle ved byporten hvordan beboerne var der. Mannen spurte: -Hvordan var menneskene i den siste bygda du besøkte? -Å, de var vennlige, snille mennesker. De tok godt i mot meg med stor gjestfrihet og raushet. De var lykkelige og syntes de hadde et godt liv. -Javel, sa mannen. Jeg tror du kommer til å oppleve menneskene her som like fredelige og tilfredse. Oppstandelsen er ikke noen garanti for at ens synsevne blir forbedret. Det er vanskelig å se Gud i andre mennesker. Cistercienserabbed John av Ford (1140?-1214) sier at en raus person kommer til å bli beriket, og at en som vanner kommer til å bli vannet. Slik vi behandler andre vil andre behandler oss. Det er en åndelig lov. John skriver: -Sku ansiktet til din Kristus. Ikke vær for rask til å dømme utseendet som er stygt. Herrens ark ligger skult under grove kapper og jordfargete skinn. Klarer du å se under disse dekningene av kjødelig svakhet, kommer du ikke til å bli opprørt. Du begynner å vise ærbødighet. Du ser og undrer deg! -Pass på at du ikke forsmår Jesus, kledd i skitne filler! Skrøpeligheter, hvor ringe de enn er, er

Jesu klesplagg. Enda tyngre å bære er vanskelige sinn. Disse er lik sekkestrie som innhyller en tigger. Også disse vil herlighetens konge kle seg i. Slik forkledd stiller han oss et spørsmål; kjenner og elsker vi ham i sannhet når han er så dårlig kledd? Salige de som hører ham si den dagen: -Du gjenkjente meg innhyllet i filler… fra nå av og i all evighet skal du skue kongen i hans prakt. En teolog har sagt at den største skandal noensinne er at Gud faktisk har overlatt kirken til mennesker. Salige blir vi hvis vi hører ham si: -Du gjenkjente og så meg i damen du traff under kirkekaffen, som skravlet uopphørlig og fortalte deg hele livshistorien sin og så livshistorien til hvert eneste av sine mange barn. Du rakk ikke å utføre de gjøremålene du hadde planlagt den dagen. -Du gjenkjente og så meg i din medarbeider som er så forskjellig fra deg. Det virker som om hun er for sen til å lære jobben, og enda verre, til å lære å forbedre forholdet til deg. -Du gjenkjente og så meg i ditt familiemedlem som er så forskjellig fra deg. Han er for rask, og skifter sine fillete klær før du har vennet deg til hans nåværende, uvanlige antrekk. -Du gjenkjente og så meg i naboen som er så sammensatt, som bærer mange forkledninger. I tillegg vil hun absolutt foreskrive hvordan du skal kle deg. -Du gjenkjente og så meg i den gamle som alltid snakker om mat, eller snakker med seg selv, eller simpelthen snakker for mye. Du gjenkjente meg innhyllet i ynkelige filler… fra nå av og i all evighet skal du skue kongen i hans prakt. John av Ford sier: Pass på ikke å oppfatte som ondsinnet tvunget på deg av en som står deg nær, det som i virkeligheten er formidlet av en nådig far. Når det nå lir mot kirkens alminnelige år, er det lett å miste det fokus som faste- og påsketiden pålegger oss. Å gå i kirken er lite forlokkende når sommersola, frisk luft og sjølukt tiltrekker oss. Den hellige Bernhard pleide å legge sin hånd på dørskarmen idet han gikk inn i kirken som en påminnelse om å forlate der enhver tanke som ikke var om Gud. Det ligner på en sikkerhetskontroll på flyplassen. Du må gi fra deg myntene, nøklene, til og med metall som finnes på belte eller sko, og folie rundt sjokoladen i lomma. Du går gjennom døra fri fra tanker som ikke er om Gud. John av Ford sier at når bruden går inn i sitt kammer, lukker hun ute alt som muligens kan sjenere brudgommen. Hun setter slåen for, i tilfelle Jesus vil inntre, han som har det for vane å gå gjennom lukkede dører.

Å kunne se Gud i det alminnelige innebærer å være åpen for å ledes av Gud. Når en danser med en partner, er den ene ledet av den andre. Livet kan betraktes som en dans med Gud. Stoler vi nok på Gud til å kunne ledes av ham? En må fornemme det minste tegn på press på hånden eller trykk bak skulderen. En må være klar til å gi avkall på egen vilje, retning og tolkning. Jeg har en mistanke om at mange av oss tror vi danser med Gud, mens vi i virkeligheten tviler på om Gud kjenner til dansetrinnene. Gud vil at vi skal se ham. "De skal se ham som de har gjennomboret" (Joh. 19.37). Når vi ser Jesus gjennomboret, blir vi også gjennomboret. Dette er det gjensidige såret mellom elskere. John av Ford fastslår at den elskedes sår fortrinnsvis forblir uhelbredelig. Det er en lidelse som fører til liv, og bruden vil dele den gledelige smerten med alle. Det er fristende å foretrekke trelldommen i Egypt fordi levemåten i det minste er kjent. Det er risikabelt å fare ut i ødemarken, leve etter en annens ledelse og være åpen for å motta et nytt slags daglig brød som Gud skaffer til veie. Vær ikke himmelfallen hvis du sier med Israelittene, Hva er det? Heller ikke når det regner vaktler på din campingplass. Gud er bestandig til stede i omstendighetene og i andre. Vi blir bevisst om Guds nærvær kanskje bare når en vaktel treffer vårt hode eller når sløret blir revet bort fra våre øyne og vi plutselig ser Jesu skjønnhet i et annet menneske. Dette er oppstandelsens lys; når vi vandrer med kjærlighet og tillit inn i det ukjente, da høljregner det Guds mest strålende nådegaver.