Fastetidens første uke

Første uke

I Fastetidens første uke, ser vi Jesus i ødemarken, fristet av Satan. Jesus, Guds sønn, ble fristet. Jesus, Guds sønn, erfarte det samme som vi. Jesus måtte lære å si "ja" til Gud. Jesus måtte velge å si "ja" til Gud, og til alt Gud ba ham om nettopp som oss.

Hver evangelist forteller om Jesu fristelser på sin egen måte. Markus er veldig kort (Markus 1:12-13). Straks etter hans dåp, drev Ånden Jesus ut i ødemarken. Straks etter Jesus hørte sin far si "du er minn sønn. . . . Jeg elsker deg. . . . Jeg har behag i deg," ble Jesus prøvd. Ville han forbli trofast mot Gud? Ville han leve som Guds sønn? Som én Gud har behag i? Tenker vi at det var lett for Jesus? Bibelen forteller oss "nei." Brevet til hebreerne sier at Jesus ropte ut til Gud med tårer og sterke skrik (Heb. 5:7). Han har medlidenhet med oss fordi han også erfarte prøvelser (Heb. 4:15). Lukas’ evangeliet forteller oss at Jesus erfarte dødsangst, natten før han døde. Han svettet i angst og hans svett ble blød. Jesus strevde med å si "ja" til Gud (Lukas 22:42-44).

Jesus ble fristet i ørkenen, et vanskelig sted. Det er ikke lett å overleve i ørkenen. Markus forteller oss at villdyr var der. Vi vet at giftslanger også er i ørkenen. Jesus var der blant dem. Jesus møtet Satan i ørkenen. Satan prøvde å friste Jesus til fall. Men Jesus hadde Guds hjelp. Guds Ånd var med ham. Med hjelpen og makten av Guds Ånd, var Jesus trofast. Jesus’ fristelser og prøvelser burde styrke oss i våre egne. Å vite at Jesus ble fristet og prøvd, kan hjelpe oss. I våre prøvelser, har vi også makten av Guds Ånd med oss, fordi Guds Ånd lever innenfor oss. Vi er ikke alene.

s. Anne Elizabeth Sweet, OCSO

Les mer fra Bibelen:

Sir 2:1-18 Markus 1:12-13 Matteus 4:1-11 Lukas 22:42-44 Heb. 4:15-16 Heb. 5: 7-9 Heb 12:1-4