Fastetidens femte uke

I fastetidens femte uke, hører vi Jesus sier: "Timen er kommet." Timen for ham til å bli løftet opp . . . bli korsfestet . . . bli helliggjort. Jesu time, en tid som bekymret ham i høy grad, var grunnen han kom til verden. Ikke bare var det en time av mye lidelse, det ville bli en time til nytt liv.

Jesus sammeligner det som skal skje med ham med et frø, som må bli plantet i jorden hvis det skal bære frukt. Jesus snakket om frøets død, men frøet innholder liv—et liv som vil bli forvandlet til nytt liv, et liv som vil gro og bli en plante og bære frukt. Slik det var for frøet, slik var det for Jesus, og slik må det være for oss.

Videre, snakket Jesus om timen da han skulle bli løftet opp som en time da han, med utstrakt arm, ville samle alle folk til seg selv, omfavnr dem og gi dem nytt og helliggjort liv. Det var grunnen Faren sendte ham. Det er grunnen han kom til verden.

Les mer fra Bibelen:

Joh 12:20-33 Joh 8:21-30 Joh 3:1-16 Joh 14:1-16 Joh 17 1 Kor 1:18-25 Eph 2:13-22 Sal 24

s. Anne Elizabeth Sweet, OCSO