Fastidens fjerde uke

I fastetidens fjerde uke, ser vi Jesus samtaler med Nikodemus, en fariseer (Joh. 3:14-21). Jesus bruker en episode fra jødenes historie i ødemarken for å undervise om sin død. En gang, straffet Gud folkene fordi de klaget til Moses og til Gud (4 Mos. 21:4-9). Gud sendte giftslanger som bet folket. Mange døde.

Da folkene bekjente sine synd, sendte Gyd helbredelse. Han sa til Moses at han skulle lage en slange og sette den på en stang. Alle some så på det, var helbredet. Det, som opprinnelig var straff for deres synd, ble en kilde til helbredelse for dem.

Lik slangen på stangen, så ville Jesus bli løftet opp på et kors. Jesus gjorde ingenting urett. Jesus gjorde ingenting for å bli straffet. Folket av hans tid trodde ikke at han var sendt av Gud. De ville ikke vite av livet og helbredelse som han kunne gi dem.

I Johannes evangelium, betyr det hellenske ordet for "a bli løftet opp" også "å forherlige." Mens korset var sett på som en veldig skammelig død, ble det Jesus’ forherligelse. Gjennom korset, ble dødens makt ødelagt. Jesus er oppstått fra de døde. Han gir evig liv til alle som tror på ham. Alle som ser på ham og tror, er helbredet og har evig liv. Jesus er det sanne lyset som Gud sendte. I hans oppstandelse og forherligelse, skinner hans lys i all dets fullstendighet. Fastetiden er en tid for å gå i hans lys. Fastetiden er en tid for å se på ham og finne helbredelse og liv. Måtte vi se og tro og leve.

s. Anne Elizabeth Sweet, OCSO

Les mer: Joh. 3:14-21 4 Mos. 21:4-9 Joh. 8:12 Ef. 5:8-14 Hebr. 12:1-13 Sal. 27 Åp. 1:13-18