Gaver til klosteret

Du kan bidra til klosterets drift på forskjellige måter.

  • Ved å støtte oss med din bønn, særlig om flere kall.

  • Ved pengegaver etter din evne. Vi trenger penger nå til å bygge en leilighet til vår kapellan og oppgradere prestenes hus.

Du kan gi gaver til klosteret enten direkte eller via tjenesten for skattefrie gaver.

Direkte gave til klosteret

Ønsker du å gi en gave til klosteret, finner du alt du trenger å vite her:

Kontonummeret til klosterfondet er: 4200-39-36192

Bor du i utlandet, trenger du følgende informasjon i tillegg:

SPAREBANKEN MIDT-NORGE
N-7467 Trondheim, Norway
Swift Code: SPTRNO 22
Tautra Mariakloster
N-7633 Frosta
Norway

Skattefradrag for gaver

Vi minner om den loven som gir adgang til skattefradrag for gaver til Kirken. Betingelsene er at gaven må være minimum kr 500 og maksimum kr 12000 i året. Man kan selvsagt gi så mye man vil, men maksimalt beløp gjelder hva man får skattefradrag for. Ordningen administreres fra Oslo Katolske Bispedømme for hele landet samlet, og bispedømmet har opprettet en egen konto i Sparebanken Pluss, kontonr. 3000 15 11110. Ved innbetaling opplyser du at gaven skal til TAUTRA MARIAKLOSTER. Dersom du ønsker fradrag på skatten, må denne kontoen benyttes. For ytterligere informasjon, kontakt Oslo katolske bispedømme, tlf. 23 21 95 11

Tusen takk og Gud velsigne deg!