Herrens forklarelse av Père Joël Regnard, O.C.S.O.

I Nidarosdomen finnes det en ikon av Kristi ansikt som heter "Frelseren med det våte skjegg". Utenom denne overraskende detaljen, er ansiktet mørkt, og det er vanskelig å skjelne ansiktstrekk. Ansiktet er mest lyst på sin øverste del, særlig fremst på pannen. I følge evangelisten Markus’ beretning om Herrens forklarelse (Mark 9.2-10 som forkynnes i År B), er det det stikk motsatte; Kristi ansikt åpenbares, fullstendig opplyst, slik at det ikke er bare ett brennpunkt. Begge bildene er sannelig det samme ansiktet som vi ser. Det ene av natten, av den menneskelige virkeligheten, av jorden og dens tyngde. "Og med ett, da de så seg om, så de ingen andre hos seg enn Jesus." Det andre av herligheten, av den guddommelige virkeligheten, av himmelen. Det er vel nødvendig at denne guddommelige realiteten lar seg bli sett i kjødet og sannelig bo der, til å være tilgjengelig til oss, og samtidig til å la en annen realitet bli skuet. Det kan sammenlignes med årets dobbelte rytme her i Norge. I årstiden når dagen inntrenger seg overalt, helt til selve timene som skulle være natt, forsvinner lyset ikke i det hele tatt. Og i det andre halvåret, innhyller dagen seg i natt, ser ut som om den lider ved å leve, og til slutt forsvinner. Troen forteller oss at i et menneskes ansikt, samtidig opplyst og beksvart som jorden, har vi sett Faderen. Troen forteller oss at lyset fornedret seg for å bli omgitt av skygger; dette er mysteriet av å gå gjennom livet og døden. "På veien ned fra fjellet påla han dem at de ikke skulle fortelle noen det de hadde sett, før Menneskesønnen var stått opp fra de døde." Det er påskens mysterium som til syvende og sist er meningen bak Herrens forklarelse. Herre, du som er Sten, det ville vært godt å være med deg i lyset på fjellet. Det er også godt å se deg alene, med oss, som oss. Vi kan lære å gå gjennom døden for å motta livet, ønske lyset velkommen, og høre også for oss, i deg, Faderens røst; "Dette er min Sønn, den elskede." Denne prekenen ble holdt i Tautra Mariakloster 6. august 2006, og er oversatt av sr. Sheryl Frances Chen med Père Joëls tillatelse. Père Joël hører til Cîteaux Abbedi i Frankrike, hvor han er prior og ysterisjef. Kommuniteten i Cîteaux, som er moderklosteret til hele Cistercienserordenen, skal opprette et munkekloster ved Munkeby, Levanger.