Inntredelsesprosessen

 • Vi tar i mot kvinner yngre enn40 år.

 • Vi oppfordrer kvinnene til å gjøre ferdig deres utdannelse.

 • Litt arbeidserfaring er også ønskelig.

Andre krav som inngår:

 • Et ønske om å kjenne og å søke Gud.

 • God mental og fysisk helse.

 • En evne til å være fleksibel og tilpasningsdyktig.

 • En evne til å komme godt overens med andre mennesker.

 • En grunnleggende modenhet og positiv holdning til livet.

Prosessen til en inntredelse er langsom og gradvis og skjer vanligvis gjennom følgende trinn:

 1. Først besøker vedkommende klosteret og bor i gjestehuset.

 2. Etterhvert kan hun be om å få komme innenfor klausuren for en begrenset tidsperiode: noen uker eller få måneder. Dette trinnet forutsetter et seriøst ønske om å følge dette livet.

 3. Når en slik periode som observatør er over og det er en indikasjon hos begge, (både i kommuniteten og hos vedkommende), at Gud kanskje kaller henne til dette livet, kan hun tre inn offisielt som postulant, men bruker vanlige klær.

 4. Innen ett år blir hun novise og mottar nonnedrakten, som er helt hvit for noviser.

 5. To år senere kan hun avlegge de første midlertidige løfter.

 6. Tre til seks år senere kan hun inngå den endelige, livslange forpliktelse og avlegge de evige løfter. Dette skjer i en spesiell, offentlig seremoni i kirken. Hun mottar den hvite kordrakten, som kalles munkekutte, og det svarte sløret.
For ytterligere informasjon, mail klosterkall@tautra.no

Se vår nye kallwebsite http://www.klosterliv-monasticlife.org

Klikk her for å se en lysbildefremvisning som beskriver letingen etter Gud.