Messe

Vi feirer katolsk messe hver dag.                                      På søndager, kl.09.00.  På hverdager, kl.08.10.

Det er dessverre ikke tillatt for ikke-katolikker å motta nattverden i Den katolske kirke. Dersom du ikke kan motta nattverden, er du likevel velkommen til å komme frem for å motta en velsignelse. Synliggjør dette ved å legge høyre hånd på venstre skulder.