Sr. Gilkrist Lavigne OCSO er valgt til ny priorinne i Tautra Mariakloster.

Tautra Mariakloster fikk søndag 25.mars status som hovedpriorat. Neste dag, på høytiden for Herrens bebudelse, ble søster Gilkrist Lavigne ble valgt til ny priorinne (leder) for Tautra Mariakloster, etter sr. Rosemary Durcan, som har vært priorinne siden grunnleggelsen av klosteret for 13 år siden.

Abbedisse Nettie Gamble av Our Lady of the Mississippi Abbey, moderklosteret til Tautra, erklærer Tautra Mariakloster som hovedpriorat.

Sr. Gilkrist var novisemester i klosteret da hun ble valgt, det vil si at hun har hatt ansvar for den første del av klosterutdannelsen, og hun har ledet såpeavdelingen helt fra klosterets begynnelse i 1999. Hun har i mange år vært engasjert i dialog mellom ulike religioner.

Sr. Gilkrist er født i Canada, oppvokst i USA. Hun ble benediktinernonne i 1968. Etter noen år i cistercienserklosteret Santa Rita i Arizona, trådte hun inn i Our Lady of the Mississippi Abbey i USA, og avla klosterløfter der i 1987. Hun ble valgt til gruppen av søstre som ble sendt for å grunnlegge Tautra Mariakloster i Trondheim stift i 1999, og ble norsk statsborger i 2007.

Tautras priorinne de første 13 år etter grunnleggelsen, sr. Rosemary Durcan,(knelende) lover lydighet til den nyvalgte priorinnen, sr. Gilkrist Lavigne. Stående bak: Sr.Gail Fitzpatrick, som var abbedisse i moderhuset da Tautra ble grunnlagt, og abbed Richard Purcell av Roscrea Abbey i Irland, Tautras naboabbed, som ledet priorinnevalget på Tautra.

(Foto: Tautra Mariakloster)