Ofte stilte spørsmål

Hva om en mann øsker å bli munk?

  • Hva som kreves kan variere noe fra kloster til kloster (spesielt alderskravene). På det nåværende tidspunkt finnes det ikke noe cistersiensisk mannskloster i Norge. De nærmeste klostrene er lokalisert i Danmark, England, Caldey Island (utenfor Wales), Irland, Belgia, Holland og Tyskland i tillegg til de fleste andre land i Vest-Europa. Se deres webside http://www.munkeby.net.

Hvordan vet jeg om jeg er kalt til å bli munk eller nonne?

  • Ulike personer erfarer et kall til klosterliv på ulike måter, unikt i forhold til deres egen bakgrunn, personlighet og livserfaring. En person kan erfare et definitivt kall fra Gud i dypet av sitt hjerte. En annen kan ganske enkelt ha et ønske om å be, eller i det minste kjenne Gud bedre. Den beste måten å forstå disse tingene er å snakke med en munk eller nonne.

Dersom jeg snakker med en munk eller nonne, vil de presse meg til å tre inn i deres kloster?

  • En munk eller nonne vil på ingen måte presse deg til å gjre noe som helst. Et kall til denne type liv er eksepsjonelt. Det er ikke et liv for de fleste. Det tar lang tid å finne ut av om dette er noe for deg. Det er grunnen til hvorfor både du og klosteret trenger lang tid (måneder eller år) til å ble kjent med hverandre, før bånd blir brutt med ditt nåværende liv.


De fleste mennesker er ikke kalt til å være munk eller nonne, men Gud kan invitere dem til et dypere bønneliv, et mer intimt forhold eller, kanskje en forenkling i livsstil.

Mange mennesker kommer til klostrene for noen få dagers hvile og bønn. Dette kalles retrett. Det er en slags pilegrimsreise for å finne Gud, eller det er en tid til å se på ens eget liv fra en helt annen vinkel.