Påske


I hver av de fire evangeliene, er det kvinnene som går først til Jesu grav dagen etter sabbaten. Maria Magdalena er nevnt først blant dem. I Johannes 20:2-8, er hun den første til å se den oppstandne Herre og til å forskynne hans oppstandelse for disiplene. Derfor har hun blitt kalt "apostlenes apostel." Imidlertid, i dagens evangelium (Joh. 20:1-9), er det ikke Herrens oppstandelse hun forkynner, men den tomme graven.

I Johannes evangeliet, misforstår Jesu disipler nesten alltid hva han sa og gjorde. Følgelig, tror Maria Magdalena at Jesu legeme har blitt fjernet. Etter at Peter og en disippel kjent bare som "den disippel som Jesus elsket (hadde kjær)," hører hennes budskap, løper de til graven. Skjønt den "elsket" disippelen ankom først, ventet han på Peter for å gå inn i graven, et tegn på Peters ledelse. Peter, lik Maria Magdalena, "forsto ennå ikke," men den "elsket" disippelen "så og trodde."

Hvem er denne "elsket" disippelen? Noen forskere sier at han er Johannes; andre, at han er et symbol, noen leserne kan identifisere seg med, for han viser oss hva det betyr å bli "en elsket disippel." Vi, hver enkelt av oss, er kalt til å bli en elsket disippel. I Johannes evangelium, det er han som er nærmest Jesus, som lener seg mot Jesu bryst under nattverden, og som står med Jesu mor ved korset. Mens Peter ikke forsto hva som hadde skjedd da han så den tomme graven, forsto han senere da han så den oppstandne Jesus spise og drikke med dem.

Hva med oss? Har vi forstått? Lever vi som om vi forstår? Måtte vårt svar være "ja," at vi i sannhet vet at dette er dagen som Herren har gjort og så bli fyllt av fryd og glede.

Sister Anne Elizabeth Sweet, OCSO Tautra Mariakloster

"Scripture Insight" for Påske i At Home with the Word 2009 © Archdiocese of Chicago: Liturgy Training Publications, 3943 South Racine Avenue, Chicago, IL 60909 USA. Oversatt med tillatelse av forleggeren.