Tautringer februar 2015


En av gledene ved tidlig snø var å kunne gjøre våre nykommere kjent med sparken. I Røros, hvor de har snø 9 måneder i året, er sparken mer brukt enn biler og ved hoteller er det plass til «sparkering.»

Vårt novitiat blomstrer med nytt liv, og dette er en spennende tid, nå som vi markerer 16 år på Tautra. Bildet viser Tautra Mariaklosters VM sparklag: novise Sr Rafael (England), postulant Renata (Polen) og observatør Lieve (Belgia). I tillegg har vi ønsket observatører Claire (England) og Phuong (Vietnam/Norge) velkommen. I våre spesielle omstendigheter som internasjonal kommunitet, kan det hende at de som slutter seg til oss trenger språkkurs både i engelsk og norsk, samt å lære hvordan cistercienserlivet er i dag: hvordan gjøre lectio divina, hvordan synge i koret, hvordan arbeide i stillhet, hvordan Cistercienserordenen har utviklet seg siden 1098. Det er derfor det tar minst 5 ½ år før en søster kan avlegge evige løfter.

I tillegg til nytt liv, feiret vi gammelt og fordypet liv: Munkebys b. Cyrilles 87. bursdag. Uken etter selskapet måtte han dra tilbake til Cîteaux pga helsemessige årsaker. B.Cyrille er en klok, trofast munk og vi ba ham gi oss et «ord». Han sa det monastiske livet dreier seg om å lære å motta: alt, til og med vanskelige og uforståelige ting, er fra Gud. De er gaver: vi må åpne oss selv mer og mer for å kunne motta selvinnsikt og motet til å vandre videre.

I b. Cyrilles brev til naboene, sa han: Den varme mottagelsen som dere har gitt oss, har gjort det mulig å bygge – ikke et slott og ikke et kloster, men et solid vennskap mellom vårt lille felleskap og hver av dere. Det har vi satt uendelig pris på.

Vi ber om deres forbønn for Munkeby-brødrene fordi de bare er 3 nå.

Den 6.desember feiret vi gammelt/nytt liv: kapellanen p. Anthonys 70.bursdag. Han takket litt motvillig ja til et lite selskap. Dom Richard av Roscrea kjøpte i all hemmelighet flybilletter til p.Liam, som også fylte 70 år i 2014, og vår nabo Guri tok imot ham, så Anthony ante ikke at Liam skulle komme. Mor GilKrist inviterte Anthony til kaffe kl. 10, og der sto en munk fra gode, gamle Irland!

Fr Alberic, abbed av Diepenveen, var i Munkeby for å holde retrettsforedrag, så han og p. Joël concelebrerte messen. Da homilisten ble syk, trengtes det noen til å erstatte ham i siste liten. Mor GilKrist fikk oppgaven, og bare 70 minutter til å skrive den, og det gikk strålende!

Noen holdt taler, og søstrene skrev hvert sitt ark om p.Anthonys egenskaper. Han er kjent for sine kloke og humoristiske homilier, og har en særegen gave for å snakke med våre gjester—på norsk, engelsk eller irsk! En av søstrene sa:

Hvem ville ikke sette pris på en mann som:

 Får deg til å trekke på smilebåndet med sine homilier på grå, regntunge mandagsmorgener (jeg tenker på de berømte juleprekener: ‘Returneres til avsenderen’ og ‘Alle har sin sprekk‘ som rørte oss alle til tårer), men min favoritt er selvfølgelig den som handlet om en mann og hans hund som ble nektet adgang i det falske paradiset, men ønsket velkommen i det sanne paradiset.

 Bygger slott til kattene

 Lager arbeidsplass til skulpturvirksomhet

 Gir deg 4 nye hjuler under din stol når du ba om ett

Det ble en flott feiring av en mann som er rikelig begavet med åndelige så vel som praktiske gaver. Ad multos annos, Anthony, og matte du få mange flere år på Tautra!

p. Anthonys nye dam foran klosteret

Nyttårsaften pleier vi å se på H.M.Kong Haralds tale. Dette året ble vi særlig imponert over hans dyktige skrivemåte så vel som hans budskap. Han begynte med å sitere den danske filosofen K.E.Løgstrup: "Ingen av oss kan komme et annet menneske nær uten å holde noe av dets liv i våre hender." Kong Harald siterte videre tre nøkkelord fra barna som hadde kommet på besøk fra Kapellveien barnehage. De hadde laget egen grunnlov:

 Vi skal si snille ord

 Store barn skal hjelpe små barn

 Alle mennesker må ta vare på jorda vår

Disse tankene passer bra til klosterlivet. Når vi vet hvilken kraft som ligger i å gi hverandre gode ord, kunne vi godt benytte oss av det enda oftere. Oppmuntring gir oss mot. Kongen ble profetisk da han sa at nettet har senket terskelen for hva vi tillater oss å si om hverandre og at ytringsfrihet blir vanskeligst når vi er dypt uenige. Charlie Hebdo massakren skjedde en snau uke senere. Kongen oppmuntret oss til å bruke 2015 til å gi hverandre den gode samtalen. Vi trenger hverandres lyttende tilstedeværelse. St Benedikt kunne ikke ha sagt det bedre.

I Norge har 1 av 5 jenter på ungdomstrinnet tegn på depresjon. De blir syke av forventningspress—både eget og andres. Vi voksne har en viktig oppgave i å minne dem på at de er gode nok akkurat som de er.

Deres svar på vårt ønske om en ny fryser var overveldende! Faktisk har vi kunnet kjøpe to frysere. Tusen, tusen takk!

Alvoret i miljøsituasjonen er som å få beskjed av legen om at en er alvorlig syk, men allikevel lar være å ta den livreddende medisinen. Denne vinteren har vi opplevd mer ekstremvær enn noensinne før. Alt liv er viktig for kloden, men vi star i fare for å rokke ved en balanse som kan gå fortapt for alltid. Nordmenn elsker å være ute I naturen—på fjellet, i skogen, på sjøen. Vi må alle være med og beskytte alt levende rundt oss.

Vår såpeavdeling har også nytt liv: Sr Christina har utviklet en ny gulrot-nypesåpe, og vi skal lansere en ny såpe laget med råmelk under Olavsfestdagene i sommer.

Som en del av dette Ordenslivets år, gav vi NUK et seminar den siste helgen i januar. Disse engasjerte ungdommene arrangerer katolske leirer for barn, konfirmanter, studenter, ministranter og lokale ledere i hele Norge og ordner gruppereise til Verdens Ungdomsdag. Vi gav dem innblikk i cistercienserlivet ved å komme til vigilien kl.04.20, arbeide med oss, spise i gjesterefektoriet, og lytte til foredrag om Davidssalmene og hvordan lectio divina kan hjelpe oss i vanskelige relasjoner. Vi ble meget imponert av deres tjeneste og innsats for Den katolske kirke i Norge.

Etter generalkapitlet forrige høst ønsket vi M Maureen velkommen. Hun er abbedisse i Wrentham in Massachusetts. Wrentham er vår bestemor som lærte søstrene i Mississippi Abbedi hvordan karameller kokes.

Som søstre viet Gud, sier vi takk til dere alle for deres støtte i bønn og praktiske ting som muliggjør vårt liv med fokus på Gudsdyrkelse og å leve Jesu evangelium i vår lille kommunitet på lille Tautra. Vi lover å gå i forbønn for dere og deres, særlig dette året når vi strever med å fordype vårt liv med Gud og vie oss igjen til å realisere hans rike.

Tautrahilsen fra deres søstre

Connie er vår nye IT-tekniker.