Tidebønner i Tautra Mariakloster

HVERDAGER                                                                                                                               SØNDAGER 04.20Vigilien (30 min)                                                                                                              04.20 Vigilien              07.30 Laudes (30 min)                                                                                       07.30 Laudes (morgenbønn)08.10 Messe (45 min)                                                                                                         09.00 Ters + Messe  12.15 Sekst (10 min)                                                                                             12.00 Sekst (middagsbønn)14.30 Non** (10 min)                                                                                                           14.30 Non17.30 Vesper (30 min)
Stillebønn (15 min)                                                                                     17.30 Vesper (aftensang)Stillebønn 19.30 Kompletorium (15 min)                                                                                 19.30 Kompletorium        **MERK! onsdager bes Non ikke i kirken