Jul og nytt år

I begynnelsen var Ordet.

Ordet var hos Gud,

og Ordet var Gud.

Han var i begynnelsen hos Gud.

Alt er blitt til ved ham,

uten ham er ikke noe blitt til.

Det som ble til i ham, var liv,

og livet var menneskenes lys.

Lyset skinner i mørket,

og mørket har ikke overvunnet det.


Det sanne lys,

som lyser for hvert menneske,

kom nå til verden.

Han var i verden, 

og verden er blitt til ved ham,

men verden kjente ham ikke.


Han kom til sitt eget,

og hans egne tok ikke imot ham.

Men alle som tok imot ham,

dem ga han rett 

til å bli Guds barn, 

de som tror på hans navn.

Det er ikke født

av kjøtt og blod,

ikke av menneskers vilje

og ikke av manns vilje,

men av Gud.


Og Ordet ble menneske

og tok bolig iblant oss,

og vi så hans herlighet,

en herlighet som den enbårne Sønn

har fra sin Far,

full av nåde og sannhet.

                            

                            (Fra Bibelselskapets Bibel, Joh.1,1-5 og 1,9-14)