Sr. Brigitte Pinot ble valgt til ny priorinne av klosteret torsdag 5. april. Se mer under Begivenheter.

NYTT LIV 

Påskenatt

husker vi alt, vandrer gjennom 

hele historien, helt fra Skapelsen.

Går gjennom Rødehavet på tørre bunnen, 

lytter til profetene, lytter til håpet

om et nytt hjerte,

et levende hjerte, kjøtthjerte.

I den stille uke

har vi vandret med Jesus, 

fra Betania til Jerusalem,

ut til Oljeberget, fra Gethsemane 

til yppersteprestens gård, varmet oss med Peter

ved ilden,

sett oss selv og våre svik,

gått videre, fulgt Jesus til Pilatus.

Tiet med Jesus, segnet under korset.


Vi fornyet våre dåpsløfter, 

døde i Kristus,

oppstandne i Kristus

til nytt liv

ut av mørket, inn i lyset, 

for å bli 

påskelys i Kristus.