Vigslinger og vekst


Oktober 2020

blir stående for oss som en gledens tid

en tid med dyp og inderlig glede

en takk og lovprisning

større enn vi kan si og synge

Oktober 2020

dager da vi feirer

store, viktige begivenheter

i liten og stor skala

Vi vet bare at vi er del av noe stort

noe med vakre, ytre rammer

men med en indre storhet

vi bare fornemmer og ydmykt undrer oss over

vet

at bare Gud vet

hva han nå skaper

i oss og rundt oss.


3. oktober feiret vi bispevigsel 

i Nidarosdomen

Vår egen bror i Cistercienserordenen, 

abbed Erik Varden av Mt. St. Bernhard's Abbey,

ble vigslet til vår egen biskop-prelat

av Trondheim stift.

En begivenhet vel og grundig omtalt i norske medier

en dyp glede og takk

innskrevet i våre hjerter:

Vårt lille katolske stift har fått en ny biskop, 

en vekst som Kristi legeme i himmel og på jord

fryder seg over.


9. oktober 

kom vår nye biskop til Tautra 

for å vigsle vår søster Maria Rafael Bartlett

til cisterciensernonne inntil døden.

14. oktober

kom vår nye biskop igjen til Tautra

for å vigsle vår søster Renata Iwona Maria Dabrowska

til cisterciensernonne inntil døden.


Nå har de to avlagt sine høytidelige løfter

om stabilitet i Tautra Mariakloster,

troskap mot alt klosterlivet innebærer

og lydighet inntil døden,

her på Tautra,

og vår kommunitet har vokst 

fra ni til elleve søstre i konventkapitlet.


Se mer om disse vigslingene på siden

Begivenheter