Ting skjer på Tautra og Munkebyberget

Vi trodde vi var ferdig med å bygge i lang tid fremover! Men velgjøreres generøsitet gjør det mulig å planlegge et besøkssenter som skal erstatte salgsboden "Tjelden". Vi er overveldet over den enorme interessen i nyklosteret på Tautra som fremdeles vises. Om sommeren er det ikke uvanlig å motta to eller tre turistbusser ved middagstid. Besøkende vil helst delta i middagsbønn, og hele året kommer mange for å sitte i stillhet i nykirken vår. De som gjerne vil tilbringe noen dager på retrett hos oss stadig øker i antall. Vi mener det er et priviligeum å kunne dele vår bønn og vår spiritualitet med dem i et land der det ikke finnes mange retretthus. Vi ser at mange av de som kommer til Tautra Mariakloster ikke bare er nysgjerrige, men søker noe åndelige som kanskje de selv ikke har ord for. Vi ser Kristus i dem og betrakter dem ikke som turister, men som besøkende, gjester og pilegrimer. For å kunne tilfredsstille deres åndelige sult, finner vi det nødvendig å bygge et informasjonssenter som skal stå foran husene som nonnene bodde i før, og som nå brukes til gjestehus. Halvparten av det nye besøkssenteret skal huse utstillinger som presenterer cisterciensernes klosterliv gjennom århundrene med tekter, bilder og DVDer. Det blir lagt særlig vekt på hvordan vi lever klosterlivet på Tautra i dag ettersom de fleste som besøker oss ikke har kjennskap til det. Resten av nybygget blir til en større butikk hvor våre produkter samt f. eks. Karl Gervins bok Klostrene ved Verdens Ende selges. Vi mener det planlagte besøkssenteret er et nødvendig tilbud til alle som søker til klosterøya for å få innsikt i cistercienserhistorien fra 1207 frem til i dag. Vi håper vår entreprenør kan starte til våren, og at bygningen blir ferdig til høsten. (Tjelden flyttes bort til nygarasjen mens anleggsarbeidet pågår.)

Cîteaux Abbedis planer om å opprette et nytt munkekloster ved Munkeby i Levanger, en times kjøring nord for Tautra, er et tegn ytterligere på Guds mystiske og forbløffende verk i Norge. Cîteaux Abbedi er moderhuset til hele Cistercienserordenen. Det var der i et villness som het Cîteaux at det aller første cistercienserklosteret ble opprettet av tre benediktinermunker in 1098. I de første årene ble det ganske enkelt kalt Det nye klosteret. Grunnleggerne ønsket å leve etter Benedikts regel i et felles og stille liv med vekt på enkelthet, felles bønn, meditasjon over

Skriftene, manuelt arbeid og gjestfrihet. Kirkeruinen i Munkeby har trolig tilhørt et cistercienserkloster i middelalderen som ble underlagt Tautra i den første halvdelen av 1200-tallet. Pater Joël, etter nesten tretti år i Cîteaux og mange år som novisemester og ysterisjef, tilbragte seks sabbatmåneder på Tautra i 2006. Tilfeldigvis spurte s. GilKrist vår anleggsgartnere som heter Arentz og Munkeby om de kjente noen i nærheten av Munkeby som kanskje ville stille tomt til disposisjon for et fremtidig kloster. Rannveig Munkeby svarte med en gang og med entusiasme, "Ja, jeg kjenner til tre muligheter!" Da p. Joël oppdaget Munkebyberget, følte han umiddelbart at stedet var det riktige. Det ligger 1,5 km fra kirkeruinen, og eierne Ole Petter og Ann Kathrin Munkeby var åpne for prosjektet, selv om det var en alvorlig avgjørelse for dem å selge en del av gården. Tomten er ganske annerledes enn Tautra. Istedenfor fjord og fjære, er det berg og skog. Stillheten og ensomheten fornemmes på en annen måte, men det kjennes sterkt "cistercienserklostersk." Kontrakt om tomtekjøp er inngått, og den vanlige igangsettelsesprosessen foregår i Levanger kommune. I Cîteaux kom tanken på nytt kloster i Norge helt uventet. Kommuniteten trengte nesten et år til å godta det. Omtrent tretti munker hører hjemme i Cîteaux, de fleste gamle, og det var ingen selvfølge å spre kreftene nordover. De stemte "ja" i november i fjor, og abbeden tok en definitiv avgjørelse om opprettelsen. Cîteaux sender tre-fire munker høsten 2009. Forhåpentligvis skal gruppen være i hus innen slutten av 2008 for en to-måneders prøvetid. Planene er å bygge et lite kloster som ikke huser flere enn ti-tolv munker. Cisterciensermunker tjener til livets opphold ved egne henders arbeid. P. Joëls ekspertise er å kunne produsere en slags port du salut ost. Han har allerede laget de første tre porsjonene, av melk skaffet av Ole Petter Munkeby! (I skrivende stund er de runde ostene ikke modne nok til prøvesmaking. Nonnene på Tautra er begeistret for det fremtidige utvekslingsprogrammet: såpe mot ost.) Økumenisk dialog er også viktig. Munkene er katolikker, men klosterkirken skal være åpen for alle kristne som vil dele deres bønn, og p. Joël har allerede snakket med de lutherske sognprestene i Levangers omegn. Munkene er takknemlig for velviljen og velkomsten som er blitt dem til del. Over hele verden er nye klostre i samtale med det lokale samfunnet. Nå, for andre gang i det siste tiåret, gjenlyder åndelige bølger fra middelalderen og trekker cisterciensere tilbake til Nord-Trøndelag. Hvem kjenner Herrens veier? Av søster Sheryl Frances Chen, O.C.S.O.

Broen, Nr 2 - 2008